Novica

Spremembe Uredbe o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 18. redni seji izdala uredbo, s katero spreminja izvajanje smernic za vseevropsko energetsko infrastrukturo. Spremembe odpravljajo dosedanjo neskladnost pri izvajanju smernic za vseevropsko energetsko infrastrukturo, v delu, ki se nanaša na pristojni organ za izvajanje uredbe. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 10/2019.

Na neskladnost je opozorila Evropska komisija. Skladno z Uredbo 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo je morala vsaka država članica najpozneje do 16. novembra 2013 imenovati en nacionalni organ, ki je odgovoren za spodbujanje izvajanja in koordinacijo procesa dovoljevanja za projekte skupnega interesa. Trenutno obstajata v Sloveniji dva pristojna organa. Uredba o izvajanju Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo, je za pristojni organ določila „ministrstvo, pristojno za prostor, graditev in energijo“. Takrat je bilo to Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, saj je bilo odgovorno tako za energetske projekte kot za izdajo dovoljenj. Zaradi reorganizacije ministrstev konec leta 2014 sta za ti dve področji sedaj pristojni dve ministrstvi: Ministrstvo za infrastrukturo je pristojno za energetske projekte skupnega interesa, Ministrstvo za okolje in prostor pa za usklajevanje procesa dovoljevanja.

Z izdano uredbo se omenjeno vprašanje ureja tako, da se za pristojni organ določi ministrstvo, pristojno za energijo, na področju prostora in graditve pa se naloge vodenja postopkov za izdajo celovite odločitve predajo v izvajanje ministrstvu, pristojnemu za prostor in graditev.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika