Novica

Sprememe in dopolnitve Uredbe o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov.

Z letom 2013 začno v Evropski skupnosti veljati spremembe v delovanju sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov, zato je potrebno od 1. januarja 2013 spremeniti dovoljenja za izpuščanje toplogrednim plinom upravljavcem naprav, ki od tega roka ne bodo več vključeni v sistem trgovanja z emisijskimi kuponi, morali pa bodo izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov. Z uredbo se določa način izvajanja tega monitoringa in pogoje, zaradi katerih je mogoče napravo izločiti iz sistema trgovanja.


© 2012 - 2024 Portal Energetika