Novica

Spremenjen akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji podala soglasje k Aktu o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki ga je Svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo sprejel na 25. izredni seji dne 12.08 2013.

Vlada RS je na današnji seji podala soglasje k Aktu o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki ga je Svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo sprejel na 25. izredni seji dne 12.08 2013.

Javna agencija RS za energijo je v sodelovanju s Centrom za podpore (Borzen d.o.o.) pripravila akt, s katerim se določi povprečni mesečni prispevek na kW obračunske moči. Z namenom razbremenitve industrije so ponderji nižji pri odjemnih skupinah SN in VN nivoja, kar pomeni nižjo vrednost prispevka teh skupin za 40 do 47 odstotkov. Na ta način bo v zadnji tretjini leta 2013 zbranih za cca. 8 mio EUR manj sredstev za zagotavljanje podpor električni energiji proizvedeni iz obnovljivih virov ali v soproizvodnji z visokim izkoristkom. Nove vrednosti zagotavljajo cca. 107 mio EUR na letnem nivoju, kar pomeni, da bo potrebno do konca leta 2013 poiskati rešitev, ki bo v letu 2014 zagotovila 121 do 145 mio EUR sredstev za podpore.

Nov cenik prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE) velja od 1. septembra 2013.


© 2012 - 2024 Portal Energetika