Novica

Spremenjen rok za podajo pripomb na predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Rok za pripombe v okviru javne obravnave na predlog sprememb in dopolnitev pravilnika je 12. december 2016.

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) 11. novembra 2016 objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. S spremembami in dopolnitvami Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije se razširja nabor ukrepov za učinkovitejšo rabo energije ter se spreminja nekaj metod, ki so dopolnjene, nadgrajene, ali popravljene. Sprejem sprememb pravilnika je nujen za ustrezno izvajanje Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si v zakonsko določenem roku, ki se izteče 12. 12. 2016. V sporočilu za javnost z dne objave predloga pravilnika je bil pomotoma naveden daljši rok za pripombe.

Več informacij
© 2012 - 2024 Portal Energetika