Novica

Spremenjen srednjeročni program postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za obdobje 2013-2018

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je 16. aprila 2014 sprejela Spremenjeni srednjeročni program postopnega zapiranja RTH za obdobje 2013-2018 (druga izdaja) - april 2014, razen v delu, ki se nanaša na poplačilo kreditov. Vlada RS priporoča javnemu podjetju Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., da vse obveznosti do bank poravna iz prodaje nepremičnega in premičnega premoženja.

Zahteva za pripravo spremenjenega srednjeročnega programa izhaja iz sprejetja novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Ur. l. RS, št. 25/2014), s katerim so bila podjetju RTH d.o.o. zagotovljena dodatna sredstva za izvajanje zapiralnih aktivnosti v letu 2014, prav tako pa se je obdobje zapiranja podaljšalo še v obdobje od 2016-2018, za omenjeno podaljšanje pa so se zagotovila tudi dodatna finančna sredstva.


Program je sestavljen iz treh delov. V prvem delu, ki se nanaša na obdobje 2013-2015, so opisane predvidene aktivnosti na področju zapiranja jam, ekološke in prostorske sanacije površin (EPS) in kadrovsko spcialnega programa (KSP). V poglavju pet so poleg finančne rekapitulacije tega programskega obdobja prikazani tudi viri financiranja ter stroškovna odstopanja od predhodnega potrjenega programa. Zadnje poglavje prvega dela zajema prikaz in pojasnila predračunskih računovodskih izkazov za leta 2013, 2014 in 2015.


V drugem delu programa so opisane aktivnosti v obdobju 2016-2018. V tem obdobju se bodo vzporedno z izvajanjem zapiralnih del na področju EPS izvajale tudi aktivnosti s področja KSP. Za vsebinskim opisom aktivnosti je predstavljena finančna rekapitulacija programskega obdobja 2016-2018, ki naj bi bila v deležu 91,3 % financirana iz državnega proračuna. Na koncu drugega dela so prikazani in pojasnjeni predračunski računovodski izkazi za leta 2016, 2017 in 2018.


Tretji del programa 2013-2018 obsega tabele, v katerih so prikazani stroški po posameznih pozicijah zapiranja jam ter EPS.


© 2012 - 2021 Portal Energetika