Novica

Spremenjena sestava Delovne skupine za prestrukturiranje premogovnih regij

⇒ Rudarstvo ⇒ Opuščanje rabe premoga

Vlada RS je na današnji 28. redni seji sprejela spremembo Sklepa o ustanovitvi delovne skupine Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij zaradi spremembe članov v delovni skupini.

V delovni skupini Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij, ustanovljeni s sklepom vlade z dne 30. 5. 2019 in s sklepom o spremembi sklepa z dne 14. 5. 2020 se z mesta namestnika člana razreši Andrejka Znoj in namesto nje imenuje Mateja Softić, članica kabineta ministra, podsekretarka, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Kot članico se  imenuje mag. Monika Kirbiš Rojs, državno sekretarko, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in kot namestnika članice se imenuje Josip Mihalic, direktor, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Odbor DZRS za infrastrukturo, okolje in prostor je s sklepom št. 801-08/19-1/7 z dne 10. 4. 2019, pozval Vlado Republike Slovenije k ustanovitvi delovne skupine, ki bo do konca leta 2020 pripravila časovnico in pravičen načrt predčasnega zaprtja Premogovnika Velenje in opustitve rabe fosilnih goriv v Termoelektrarni Šoštanj. Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o ustanovitvi delovne skupine Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij z dne 30. 5. 2019 in s sklepom o spremembi sklepa Vlade Republike Slovenije, z dne 14. 5. 2020. Skupino sestavljajo državni sekretarji ministrstva, pristojnega za energijo, ki skupino tudi vodi, ministrstva, pristojnega za okolje, ministrstva pristojnega za gospodarstvo, ministrstva, pristojnega za finance in ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve ter predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika