Novica

Spremenjena sestava Delovne skupine za prestrukturiranje premogovnih regij

⇒ Rudarstvo ⇒ Opuščanje rabe premoga

Vlada RS je na današnji 41. redni seji sprejela spremembo Sklepa o ustanovitvi delovne skupine Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij zaradi imenovanja nove članice v delovno skupino.

V delovni skupini Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij, se z mesta člana razreši Simon Zajc in namesto njega imenuje Ajda Cuderman, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Odbor DZRS za infrastrukturo, okolje in prostor je s sklepom št. 801-08/19-1/7 z dne 10. 4. 2019, pozval Vlado Republike Slovenije k ustanovitvi delovne skupine, ki bo do konca leta 2020 pripravila časovnico in pravičen načrt predčasnega zaprtja Premogovnika Velenje in opustitve rabe fosilnih goriv v Termoelektrarni Šoštanj. Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o ustanovitvi delovne skupine Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij z dne 30. 5. 2019 in s sklepom o spremembi sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 14. 5. 2020.

Skupino sestavljajo:

  • državni sekretarji ministrstva, pristojnega za energijo, ki skupino tudi vodi,
  • državni sekretarji ministrstva, pristojnega za okolje,
  • državni sekretarji ministrstva, pristojnega za gospodarstvo,
  • državni sekretarji ministrstva, pristojnega za finance,
  • državni sekretarji ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve,
  • predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika