Novica

Spremenjena sestava nadzornega sveta družbe SODO

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada Republike Slovenije je na 1. dopisni seji spremenila sestavo Nadzornega sveta družbe SODO d.o.o. in za preostanek mandata imenovala dva nova člana.

Na podlagi Energetskega zakona pravice in dolžnosti, ki pripadajo Republiki Sloveniji na podlagi kapitalske naložbe, izvršuje vlada.

Vlada je na 1. dopisni seji dne 3. 6. 2022 kot člana nadzornega sveta družbe SODO, d.o.o. razrešila Silva Soka in Martina Brataniča.

S 4. junijem 2022 je za preostanek mandata razrešenih članov, to je do 13. 5. 2023, za nova člana nadzornega sveta družbe SODO d.o.o. imenovala:

  • mag. Matejo Čuk Orel,
  • dr. Marka Topiča.

Družba SODO d.o.o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Ustanoviteljica in edina lastnica družbe je država. Dejavnost distribucijskega operaterja je obvezna državna gospodarska javna služba, ki obsega varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje distribucijskega sistema, razvoj distribucijskega sistema, zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z elektriko z ustrezno zmogljivostjo in zanesljivostjo omrežja.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika