Novica

Spremenjena trošarina na zemeljski plin za pogon

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, s katero se 1.5.2014 zviša trošarina za zemeljski plin za pogon.

Z novelo uredbe se zniža znesek trošarine za zemeljski plin za pogon, določen s tretjim odstavkom 54. člena Zakona o trošarinah. Praktično ne gre za znižanje trenutno veljavne trošarine, ampak se s predlagano uredbo doseže manjše zvišanje trošarine. Namreč, trošarina za zemeljski plin za pogon po veljavni ureditvi (določena z Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente z vsemi spremembami) znaša 0,0184 EUR za kubični meter, ker pa 1. maja 2014 poteče prehodno obdobje, ki ga je Slovenija dogovorila za zemeljski plin za pogon ob vstopu v EU, veljavni zakon to zavezo upošteva in z uveljavitvijo 1. maja 2014 določa znesek trošarine (0,0981 EUR za kubični meter), ki pa presega z direktivo določen minimalni znesek. In prav tega vlada s predlagano uredbo znižuje na evropski minimum.

 S predloženo uredbo se spreminja trošarina:

  • za zemeljski plin za pogon z 0,0981 EUR na 0,0920 EUR / kubični meter.


Ocena finančnega učinka je narejena ob predpostavki enakih količin zemeljskega plina za pogon, kot so bile porabljene v letu 2013 glede na obračunske podatke pridobljene s strani CURS. Dodatni finančni učinek predlagane spremembe trošarine pomeni 70 tisoč evrov več proračunskih prihodkov v primerjavi s sedaj veljavnim zneskom trošarine in ob predpostavki enake porabe energenta, kot je bila v letu 2013.

     

Vir: MF


© 2012 - 2024 Portal Energetika