Novica

Spremenjena Uredba o izvedbi javnega razpisa za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi javnega razpisa za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije.

Energetski zakon v 10. odstavku 15. člena določa, da vlada predpiše način izvedbe javnega razpisa, vrste in ravni upravičenih stroškov, višino prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije, da bi se izbrali proizvajalci, ki lahko proizvajajo električno energijo iz domačih primarnih virov energije, s katerimi se zagotavlja zanesljiva oskrba. Če bi zaradi tega tem proizvajalcem nastali višji stroški in bi to ogrožalo njihov tržni položaj, se ti stroški štejejo za upravičene stroške in se jim pokrijejo. Potreben  prispevek za pokritje prej omenjenih upravičenih stroškov je določen z Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov energentov.

 

Predlagana uredba spreminja obstoječo uredbo o načinu izvedbe javnega razpisa za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih energentov tako, da velja za nedoločen čas ter natančneje določa nekatera merila za pokritje upravičenih stroškov proizvodnje električne energije.


© 2012 - 2024 Portal Energetika