Novica

Spremenjena Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izdala Uredbo o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Z Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije se ureja zbiranje sredstev za zagotavljanje podpor v skladu z določbami 64.s člena Energetskega zakona. Te določajo, da vlada podrobneje predpiše način določanja in obračunavanja prispevka, ki ga mora vsak končni odjemalec električne energije plačevati za posamezno prevzemno predajno mesto za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov. 
 
Uredba v 4. členu določa, da višino povprečnega mesečnega prispevka na kW obračunske moči, višino ponderja odjemne skupine ter prispevek na kW obračunske moči za vsako odjemno skupino končnih odjemalcev za prihajajoče leto določi Vlada RS na predlog Javne agencije RS za energijo in Centra za podpore.

 

S spremembo Energetskega zakona EZ-D je bil 3. odstavek 64.s člena spremenjen, tako, da višino prispevka iz prejšnjega člena določi Agencija za energijo na podlagi ocene Centra za podpore. 


Ker je  ta določba v Energetskem zakonu spremenjena, je potrebno odpraviti neskladnost in spremeniti omenjeno uredbo.


© 2012 - 2021 Portal Energetika