Novica

Spremenjena Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije.

Vlada je določila prečiščeno besedilo Uredbe.

 

 

Spremembe in dopolnitve Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, so bile potrebne zaradi odprave nejasnosti, ki so se pokazale med vodenjem postopkov na Agenciji za energijo, ki upravičencem izdaja odločbe o dodelitvi podpore.


© 2012 - 2023 Portal Energetika