Novica

Spremenjene cene naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 78/09), se 21. septembra 2010 spremenijo modelske cene vseh naftnih derivatov, ki se občutno povišajo.

Na takšne spremembe cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, v manjšem obsegu pa tudi gibanje tečaja USD/€.

V obračunskem obdobju (od 6. do 17. septembra 2010), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene naftnih derivatov precej zvišale, tečaj USD/€ pa je nekoliko nihal. Rezultat takšnih gibanj so občutno višje modelske in prodajne cene pred dajatvami za vse naftne derivate.

Ob tokratni spremembi cen je Vlada RS na dopisni seji sprejela sklep o znižanju trošarin na vse naftne derivate, s čemer je omilila zvišanje cen naftnih derivatov z dajatvami. Kljub znižanju trošarin pa se cene vseh naftnih derivatov z dajatvami vseeno nekoliko zvišajo.
 

Nove cene naftnih derivatov veljajo od 21. septembra do 4. oktobra 2010.


© 2012 - 2022 Portal Energetika