Novica

Spremenjene cene naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 71/2014), se dne 23. junija 2015 spremenijo modelske cene vseh naftnih derivatov.

V obračunskem obdobju od 8. do 19. junija 2015, ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov spremenile. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanje tečaja €/USD.

Vlada RS je s spremembo uredbe o določitvi zneska trošarine za energente znižala trošarino za neosvinčen motorni bencin in s tem ublažila večje povišanje maloprodajne cene bencina. Za dizelsko gorivo in kurilno olje ekstra lahko se trošarina ni spremenila, zato se maloprodajne cene teh goriv nekoliko znižajo.

Tako veljajo od 23. junija 2015 naslednje maloprodajne cene naftnih derivatov:

  • 1,372 €/liter za motorni bencin NMB 95 (zvišanje za 0,8 €cent/liter),
  • 1,441 €/liter za motorni bencin NMB 98 (zvišanje za 1,4 €cent/liter),
  • 1,228 €/liter za dizelsko gorivo (znižanje za 1,4 €cent/liter),
  • 0,895 €/liter za kurilno olja ekstra lahko KOEL (zvišanje za 1,2 €cent/liter).

Na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov bodo nove cene naftnih derivatov veljale od 23. junija do 6. julija 2015.


© 2012 - 2024 Portal Energetika