Novica

Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih v občinah Polzela in Sevnica

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 98. redni seji izdala Uredbo o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Andraž 2 v občini Polzela in Zavratec 1b v občini Sevnica. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 52/2016.

Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Andraž 2 v občini Polzela in Zavratec 1b v občini Sevnica.

Pravna podlaga za izdajo uredbe (koncesijskega akta) je Zakon o rudarstvu (Z_Rud-1), ki določa, da rudarski koncesijski akt izda vlada na predlog ministrstva, pristojnega za rudarstvo. Skladno z zakonom se koncesija za izkoriščanje mineralne surovine lahko podeli brez javnega razpisa in samo na podlagi prej izdanega rudarskega koncesijskega akta za določeni pridobivalni prostor pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje katerega od izrecno navedenih pogojev.

Oba vlagatelja in oba pridobivalna prostor izpolnjujeta predpisane pogoje za podelitev rudarske pravice.

Vir: MzI


© 2012 - 2023 Portal Energetika