Novica

Spremenjene maloprodajne cene reguliranih naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju določenih cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 33/2017), so se opolnoči spremenile maloprodajne cene reguliranih naftnih derivatov, ki se ne prodajajo na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah. Za liter 95-oktanskega bencina je potrebno odšteti 1,271 evra, za liter dizelskega goriva pa 1,205 evra.

Za 50-litrski rezervoar reguliranega dizelskega goriva je potrebno odšteti 0,50 EUR več, za poln rezervoar bencinskega goriva pa 0,40 EUR manj.

V obračunskem obdobju od 11. do 22. septembra 2017, ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene bencinskega goriva znižale, dizelskega goriva pa zvišale. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov, ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanje tečaja €/USD.

Vlada RS ni spremenila trošarin za goriva. Spremembe modelskih cen so se prenesle na maloprodajne cene reguliranih naftnih derivatov, ki od 26. septembra 2017 znašajo:

  •  1,271 €/liter za motorni bencin NMB 95 (znižanje za 0,8 €cent/liter),
  •  1,205 €/liter za dizelsko gorivo (zvišanje za 1,0 €cent/liter).

Na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 33/2017) bodo nove cene reguliranih naftnih derivatov veljale od 26. septembra do 9. oktobra 2017.

Prodajne cene brez davkov in dajatev za 98 in več-oktanski motorni bencini (NMB 100) in ekstra lahko kurilno olje za ogrevanje (ELKO) se na vseh prodajnih mestih v Sloveniji od 12. aprila 2016 določajo prosto na trgu s strani trgovcev z naftnimi derivati. Neto cene neosvinčenega motornega bencina 95-oktanskega (NMB 95) in dizelskega goriva, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest v Sloveniji, se od 9. novembra 2016 določajo prosto na trgu s strani trgovcev z naftnimi derivati. Skladno s veljavno uredbo je od julija 2017 dalje v izračunu modelske cene reguliranih naftnih derivatov (cena brez davkov in dajatev) upoštevan tudi dodatek za biokomponento, ki se primešava mineralnim gorivom.


© 2012 - 2024 Portal Energetika