Novica

Srečanje ministra Černača s predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Minister za infrastrukturo in prostor Zvone Černač se je danes skupaj z direktorjem direktorata za infrastrukturo Julijanom Fortunatom, direktorico direktorata za prostor mag. Tanjo Bogataj in direktorjem direktorata za infrastrukturo Boštjanom Riglerjem sestal s predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije na temo učinkov ukrepov iz Agende 46+.

Minister Černač je uvodoma povzel oceno stanja ministrstva za leto 2012 in načrte MzIP za prihodnje leto. V ožjem delu je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v preteklem letu racionaliziralo porabo in doseglo zastavljene cilje. V primerjavi z letom 2011 beleži visoke prihranke, npr. pri službenih poteh 372.694 EUR, pri študentskem delu 305.386 EUR, pri reprezentanci 39.432 EUR.

Glede investicij je minister Černač poudaril, da se bodo investicije pospešile na področju energetske obnove stavb. Investicije v učinkovito rabo energije imajo nedvomno največji multiplikativen učinek, saj gre za delovno intenzivne investicije, kar pomeni, da je na enoto investicije ustvarjenih največ delovnih mest in za investicije z največjo domačo komponento (npr. gradbeni materiali, stavbno pohištvo). Zmanjša se tudi uvoz energentov, posredno pa se pozitivni učinki kažejo tudi pri doseganju ciljnega deleža rabe obnovljivih virov energije. Z vidika gospodarstva pozitivno med drugim vpliva tudi na investicije v gradbeništvo (energetska prenova stavbnega fonda), zaposluje predvsem mala in srednje velika podjetja v gradbeništvu (zdravo jedro sektorja).

Minister je poudaril strateški pomen investicij v železniško infrastrukturo.

Na področju prostora pa je bila izpostavljena racionalizacija postopkov. Ocena ministrstva in GZS je, da so rezultati sprememb na prostorskem delu že vidni. Nedavno je bil namreč spremenjen 29. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, ki že kaže učinke za podjetništvo v lokalnem okolju in bolj fleksibilnega sistema na področju prostorskega načrtovanja.

Minister Černač je v okviru normativnega plana ministrstva med drugim izpostavil Nacionalni stanovanjski program. Novosti, ki jih uvaja, so ukrepi za različne ciljne skupine, najem z možnostjo odkupa, zagotavljanje zadostnega števila primernih stanovanj, stanovanjski dodatek, konkretni projekti SSRS, …


© 2012 - 2021 Portal Energetika