Novica

Srečanje ministra Omerzela s komisarjem Hahnom

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel se je danes srečal z evropskim komisarjem za regionalno politiko Johannesom Hahnom. Pogovarjala ste se o pripravah ministrstva na programsko obdobje 2014 - 2020. V pripravi je Resolucija o nacionalnem programu razvoja javne prometne infrastrukture v RS do leta 2020 z vizijo do leta 2030, ki bo obenem tudi podlaga za črpanje EU sredstev v naslednji finančni perspektivi.

NEK bo od 01. 10. 2013 izključena iz elektroenergetskega omrežja Slovenije.

Predstavljeni so bili tudi aktualni razvojni projekti s področja trajnostne rabe energije, železniške infrastrukture, izgradnje avtocest, pristanišča Koper in letališke infrastrukture, ki so sofinancirani s strani EU.

Na področju trajnostne rabe energije je bilo do sedaj izvedenih 14 javnih razpisov v skupni višini 202,4 mio EUR EU sredstev. Od tega je podpisanih pogodb za 164,3 mio EUR EU sredstev oz. 102,7 % in izplačanih 65,5 mio EUR EU sredstev oz. 41%.


Na področju energetske sanacije in trajnostne gradnje stavb je v teku javni razpis za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti v vrednosti 42,9 mio EUR EU sredstev. Prav tako je v pripravi tudi nov javni razpis za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti v vrednosti 14,6 mio EUR. S temi sanacijami bo na leto obnovljenih okrog 150.000 m2 stavb v javni lasti, kar ustreza zavezi obvezne prenove stavb v državni lasti vsako leto v višini vsaj 3 % površine, ki nam jo prinaša nova Direktiva o energetski učinkovitosti. Projektni podatki kažejo, da so prihranki energije v povprečju 50 %. Če predpostavimo, da so prihranki energije predvsem pri toploti, pomeni, da bo s temi sanacijami strošek za energijo v saniranih stavbah vsako leto vsaj za 4 mio EUR nižji.


© 2012 - 2024 Portal Energetika