Novica

Stališče do predloga spremembe Direktive o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je sprejela stališče do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti zaradi izvajanja mednarodnega sporazuma o uporabi enotnega globalnega tržnega ukrepa za emisije iz mednarodnega letalstva od leta 2020.

Slovenija načeloma meni, da mora letalski sektor v večji meri prispevati k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov, pa tudi, da pred sprejemom kakršnihkoli zakonodajnih predlogov EU, države članice potrebujejo jasno sliko o stališčih tretjih držav, zato predlaga, da Evropska komisija pripravi podrobno informacijo o morebitnih reakcijah tretjih držav glede uveljavitve predlaganih dopolnitev ali drugih sprememb obstoječega sistema. Šele na tej osnovi bo možno dokončno izbrati najustreznejšo opcijo zakonodajnega ukrepa EU, ki bo spodbujal in prispeval k pripravi mednarodnega sporazuma o uporabi enotnega globalnega tržnega ukrepa za emisije iz mednarodnega letalstva od leta 2020.

Slovenija nadalje meni, da EU s svojim ravnanjem ne sme ogroziti dolgoročnega cilja vzpostavitve globalnega sistema za trgovanje z emisijami v mednarodnem letalstvu.

V vmesnem času je treba zagotoviti ustrezen prispevek letalskega sektorja, ne da se pri tem ogrozi konkurenčnosti domačih prevoznikov. Pomembno je, da se vsi leti na isti progi obravnavajo na enak način.

Slovenija je sicer tudi mnenja, da predlog predvideva premalo časa za sprejem in prenos spremembe direktive v nacionalni pravni red. Predlagamo, da se preuči možnosti, da bi se po vzoru Sklepa 377/2013/EU namesto direktive uporabilo pravni akt z neposredno veljavnostjo.


© 2012 - 2024 Portal Energetika