Novica

Stališče Republike Slovenije do Sporočila Komisije "Načrt energetske učinkovitosti 2011"

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je danes na redni seji sprejela Stališče Republike Slovenije do Sporočila Komisije "Načrt energetske učinkovitosti 2011".

 

Republika Slovenija podpira predlog sklepov Sveta EU o Načrtu energetske učinkovitosti 2011 in hkrati pozdravlja nov Akcijski načrt za energetsko učinkovitost, saj se s politikami učinkovite rabe energije dosega tako energetske, gospodarske, okoljske in kot tudi socialne cilje.

 

Slovenija kot najboljši način za doseganje ciljev podpira opcijo, ki pomeni oblikovanje celovite politike na ravni posamezne države, vključno s cilji, na EU ravni pa oblikovanje inštrumentov v podporo tem politikam. Pomembno pa je izpostaviti, da bo potrebno pri delitvi tehnične pomoči in sredstev nujno upoštevati načelo solidarnosti ter s tem upoštevati stopnjo gospodarske razvitosti in doseženo stanje učinkovite rabe energije.


© 2012 - 2022 Portal Energetika