Novica

Stališče Republike Slovenije do spremembe Kjotskega protokola

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji seji sprejela stališča do sprejetja sprememb Kjotskega protokola na 8. zasedanju Konference pogodbenic Kjotskega protokola (CMP8), ki bo od 26. novembra do 7. decembra 2012 v Dohi, Katar. Republika Slovenija podpira sprejetje sprememb Kjotskega protokola.

Slovenija podpira sprejetje drugega ciljnega obdobja Kjotskega protokola, ki bo predvidoma trajalo od 1. januarja 2013 do 31. decembra  2020, vendar le v sklopu uravnoteženega nabora sklepov.

Prvo ciljno obdobje Kjotskega protokola se bo končalo 31. decembra letos, nov, globalni sporazum o spoprijemanju s podnebnimi spremembami pa bo predvidoma začel veljati šele leta 2020. Zato Slovenija meni, da je v tem trenutku nujna in za svet najboljša možnost drugo ciljno obdobje Kjotskega protokola, čeprav brez Japonske, Rusije in Kanade, ki je iz protokola izstopila, ter seveda ZDA, ki se v protokol sploh niso vključile. S tem bi premostili pravno praznino med prvim ciljnim obdobjem in uveljavitvijo novega sporazuma, izboljšali odnos držav izven Priloge I do EU in izvršili dodaten pritisk na ostale države Priloge I, da zvišajo svoje do sedaj obljubljene zaveze in aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Nadaljevanje zavez v drugem ciljnem obdobju za EU (in v tem okviru tudi za Slovenijo) ne pomeni novih obveznosti, saj se je enakim ciljem zmanjšanja emisij že enostransko zavezala v okviru Podnebno-energetskega paketa. Poleg tega je potrebno poudariti, da sprejetje drugega ciljnega obdobja Kjotskega protokola ni povezano z zvišanjem ambicij na -30%.


© 2012 - 2021 Portal Energetika