Novica

Stališče RS do osnutka predloga za spremembo direktive o varnosti jedrskih objektov

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče do Osnutka predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2009/71/EURATOM o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov.

Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče do Osnutka predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2009/71/EURATOM o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov.  Predlog direktive se nanaša na tehnična vprašanja, vprašanja regulativnega nadzora, vprašanja neodvisnosti regulativnih organov, preglednosti in pripravljenosti ter odzivanja na izredne razmere. Predlog uvaja varnostne cilje za celotno EU; vzpostavlja evropski sistem strokovnih pregledov jedrskih objektov; povečuje preglednost na področju jedrske varnosti; krepi vlogo in neodvisnost nacionalnih regulativnih organov; uvaja zahtevo po posebnih varnostnih pregledih za starejše jedrske elektrarne, za katere pride v poštev podaljšanje življenjske dobe in povečuje pripravljenost na lokaciji objekta v primeru izrednega dogodka, na primer z implementacijo smernic za primer večje nesreče in z vzpostavitvijo centrov za ukrepanje v primeru izrednega dogodka, ki morajo biti zaščiteni pred radioaktivnostjo, potresi ali poplavami.

 

Slovenija pozdravlja osnutek predloga direktive Sveta, ki ga je predložila Evropska komisija, saj le ta ustrezno upošteva predloge, ki so jih države članice predlagale v predhodni razpravi na strokovni ravni. Kot eno najpomembnejših izboljšav direktive pa vidi v uvedbi poglavja o strokovnih pregledih in izdajanju smernic, pri tem pa se ji kot glavna skrb pojavlja vprašanje potrebnih človeških virov za uspešno izvajanje teh nalog. Tudi široke smernice EU za izboljšanje jedrske varnosti, izdelane na podlagi strokovnih pregledov, so po mnenju Slovenije koristna ideja.

Vir: MKO


© 2012 - 2024 Portal Energetika