Novica

Stališče RS do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za označevanje energijske učinkovitosti

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za označevanje energijske učinkovitosti in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU.

Obeta se vrnitev k prvotni lestvici od A do G na energijski nalepki, ki je preprostejša in jo potrošniki dobro razumejo.

Republika Slovenija podpira predlog Uredbe, saj je potrebno narediti korak naprej pri ovrednotenju energijskih razredov. Prav tako je uvedba uredbe in ne direktive boljši način za uniformiran in hitrejši prenos ter enotno izvajanje ukrepov v vseh državah članicah EU. Tudi uvedba digitalne zbirke podatkov o proizvodih, ki se prodajajo na tržišču EU, je zelo dobrodošel pripomoček tako za nadzorne organe, ki bodo lahko lažje in učinkoviteje izvajali nadzor, kot tudi za potrošnike, ki bodo imeli boljši pregled nad energetsko učinkovitostjo proizvodov na tržišču.

Republika Slovenija bo glede na potek obravnave predloga Uredbe v delovni skupini ter skladno z interesi slovenskega gospodarstva in drugih zainteresiranih deležnikov stališče ustrezno osvežila in aktivno zagovarjala.

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za označevanje energijske učinkovitosti in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU predstavlja revizijo nalepke o energijski učinkovitosti. Njen cilj je trajnost energetskega sistema, ki jo je mogoče doseči z ozaveščenimi odločitvami potrošnikov. Uspeh označevanja z energijskimi nalepkami je od njegove uvedbe pred 20 leti spodbudil razvoj energijsko vse učinkovitejših izdelkov. Zaradi tega pa je sedanja nalepka postala prezapletena. Komisija predlaga vrnitev k prvotni lestvici od A do G na energijski nalepki, ki je preprostejša in jo potrošniki dobro razumejo. Komisija želi, da bi bilo to označevanje jasnejše za potrošnike ter da bi se proizvajalci in trgovci na drobno bolj dosledno držali pravil, zato predlaga prenovljen sistem označevanja z energijskimi nalepkami, ki ga sestavljata:

  • enotna lestvica od A do G na energijskih nalepkah: Komisija predlaga, da se na energijske nalepke vrne že uveljavljena in učinkovita lestvica od A do G, sedanje nalepke pa se bodo razvrstile na novo;
  • digitalna zbirka podatkov za nove energijsko učinkovite izdelke: Komisija predlaga, da se vsi novi izdelki, ki pridejo na trg Unije, registrirajo v spletni zbirki podatkov. Tako bi bili podatki bolj pregledni, organi držav članic pa bi lažje nadzorovali trg.

Več informacij

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika