Novica

Stališče RS do Predloga uredbe Sveta o vzpostavitvi sistema Skupnosti za registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče do Predloga uredbe Sveta o vzpostavitvi sistema Skupnosti za registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi. Slovenija podpira predlagano uredbo.

Z uveljavitvijo uredbe se bodo zmanjšali administrativni postopki za prevažanje radioaktivnih snovi znotraj EU ter izmenjava blaga in storitev na tem področju. Glede pogojev za registracijo, Slovenija meni, da je treba upoštevati določila direktive, ki določa temeljne varnostne standarde za varovanje zdravja delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi, ki izhajajo iz ionizirajočih sevanj (Direktiva BSS).


© 2012 - 2022 Portal Energetika