Novica

Stališče RS glede Predloga direktive EU o spremembi Direktive o skupnih pravilih za notranji trg z zemeljskim plinom

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji 161. redni seji sprejela stališča RS glede Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive o skupnih pravilih za notranji trg z zemeljskim plinom.

Republika Slovenija podpira predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom, saj odpravlja nekatere pravne praznine in smiselno dopolnjuje obstoječo zakonodajo na področju notranjega trga z zemeljskim plinom v Evropski uniji. V okviru pogajanj bo Slovenija naklonjena, da se rešijo še morebitna dodatna odprta pravna vprašanja.

Republika Slovenija predlaga, da se roki implementacije uskladijo z ostalimi zakonodajnimi predlogi EU na področju delovne skupine za energijo, ki bodo sprejeti v časovno primerljivem obdobju. Predlagamo, da se rok implementacije podaljša.

Republika Slovenija je obkrožena le z EU državami članicami, zato kot možnost predlaga, da je vsem državam članicam v EU z enako situacijo, dovoljena izjema od implementacija predloga prenove direktive, dokler stanje ostaja nespremenjeno. Vse spremembe direktive se namreč nanašajo na plinovode s tretjimi državami, kar pa ni primer Slovenije, zato bi prenos predloga direktive pomenil le vsebinsko prazno zakonodajo in nepotrebno administrativno breme.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika