Novica

Stališče RS na predlog EU Direktive o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na 51. redni seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo.

Republika Slovenija načeloma pozdravlja predlog prenovljene Direktive o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo, ki v skladu z Evropskim zelenim dogovorom in Akcijskim načrtom za ničelno onesnaževanje med drugim ureja približevanje evropskih standardov kakovosti zraka priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije. Ob enem Slovenija vidi predlog kot pomemben korak k izboljšanju kakovosti zraka, ki v prvi vrsti ščiti zdravje prebivalcev Evropske unije.

Slovenija pa je zaskrbljena glede doseganja mejnih vrednosti za delce PM10, PM2,5, dušikovega dioksida, benzo(a)pirena ter ciljnih vrednosti za prizemni ozon do leta 2030 zaradi specifičnih meteoroloških razmer in topografskih značilnosti, ki povzročajo zmanjšano redčenje lokalno sproščenih onesnaževal, kar pa privede do njihovih visokih koncentracij v zraku.

Slovenija ima tudi pomisleke glede kratkih rokov za poročanje podatkov o kakovosti zunanjega zraka ter glede določb o kaznih, posebne ureditve dostopa do pravnega varstva in glede odškodnin zaradi kršitve določenih standardov kakovosti zraka.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika