Novica

Stališče Slovenije do Predloga uredbe Sveta EU o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na 17. redni seji sprejela stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta EU o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije. Slovenija pozdravlja pripravo predloga uredbe, saj se zaveda nujnosti izvedbe ukrepov, ki bodo pripomogli k znižanju visokih cen energije ter omilitvi negativnih posledic na družbo. Slovenija sprejem predloga uredbe načeloma podpira, a bo v procesu pogajanj predlagala določene spremembe besedila.

Republika Slovenija podpira predlagane ukrepe za zmanjšanje povpraševanja po električni energiji. Prav tako Slovenija podpira zamejitev prihodkov proizvajalcev električne energije, ki za proizvodnjo uporabljajo tehnologije z nižjimi stroški od dosežene borzne cene.

Republika Slovenija opozarja, da določbe v zvezi z zamejitvijo presežnih prihodkov ne smejo veljati pogodbe, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo te uredbe.

Republika Slovenija predlaga, da se prag velikosti proizvajalca, katerega zadevajo določbe zamejitve presežnih prihodkov, zviša na 1 MW, saj se s tem še vedno zbere dovolj sredstev, a hkrati še dodatno zmanjša administrativno breme.

Slovenija podpira možnost, da se določi nižja meja kot je 180 EUR/MWh, in da se iz tega izloči tiste, katerih stroškovna cena presega najnižjo določena ceno.

Cilji, ki jih s tem predlogom uvedbe solidarnostnega prispevka zasleduje Komisija so pravi in jih Slovenija podpira, a za Slovenijo nerelevantni, saj nimamo večjih proizvajalcev nafte, plina in premoga, Premogovnik Velenje pa zaradi tehnično zelo zahtevnega kopa ne posluje z dobičkom.

Slovenija zagovarja enoten pristop vseh držav članic. Pomembno je, da ukrepi ne bodo povzročali nadaljnjih distorzij na enotnem trgu in da pri tem tudi ne bo ogrožena konkurenčnost države. Slovenja si bo tako prizadevala, da bo rešitev oblikovana na način, da bo zagotovljeno dobro ravnovesje med pozitivnimi učinki na javnofinančne prihodke in dodatnim administrativnim bremenom.

Slovenija prav tako predlaga, da se za namene, ki so določeni za porabo sredstev, pobranih iz naslova solidarnostnih prispevkov, omogoči uporaba tudi drugih sredstev. Prav tako si bo Slovenija prizadevala za podaljšanje časa veljavnosti predlaganih ukrepov do konca leta 2023.

Hkrati opozarja, da ukrepi, določeni v predlogu uredbe, niso zadostni, zato poziva k nadaljnjemu ukrepanju na področju obeh ključnih energetskih trgov, trga z električno energijo ter plinskega trga. Slovenija si tako prizadeva za čimprejšnjo harmonizacijo pravil za delovanje varovalk pri trgovanju na terminskih borzah. Slovenija poziva Komisijo k nadaljnjemu ukrepanju na področju blažitve visokih cen plina, kjer podpiramo dinamično zamejitev cen na veleprodajnem trgu.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika