Novica

Stališče Slovenije do predloga uredbe Sveta o krepitvi solidarnosti z boljšim usklajevanjem nabav plina, čezmejno izmenjavo plina in zanesljivimi referenčnimi vrednostmi za cene

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na 23. redni seji sprejela predlog stališča do predloga Uredbe Sveta za krepitev solidarnosti z boljšim usklajevanjem nabav plina, čezmejno izmenjavo plina in zanesljivimi referenčnimi vrednostmi za cene. Republika Slovenija pozdravlja predlog uredbe in ga načelno podpira.

Republika Slovenija meni, da predlog že vključuje nekatere pomembne mehanizme za preprečevanje prekomernih cen energije. Prav tako Slovenija pozdravlja in podpira ukrepe na področju krepitve energetske varnosti skozi skupne nabave zemeljskega plina.

Republika Slovenija kljub temu izpostavlja nekatere zadržke glede začasnega mehanizma obvladovanja nestanovitnosti cen znotraj dneva. Zavzema se namreč, da bi bil ta razširjen na vse izvedene finančne instrumente za trgovanje z električno energijo in plinom z dospelostjo na blago do 12 mesecev. Prav tako bi moral biti mehanizem uveljavljen s 1. decembrom 2022 in ne šele z 31. januarjem 2023. Slovenija tudi meni, da bi morali imeti Komisija ali ESMA večjo vlogo pri določanju cenovnih meja izvedenih finančnih instrumentov. Meni namreč, da prevelika vloga mest trgovanj pri tem ne zagotavlja harmonizacije tega ukrepa.

Glede popravnega mehanizma za trg plina Slovenija meni, da bi moral ta stopiti v veljavo hkrati z uveljavitvijo tega predloga uredbe in ne šele na predlog Komisije ter potrditvijo Sveta EU. Prav tako se ne strinja s pogojevanjem implementacije tega mehanizma z doseganjem cilja zmanjševanja povpraševanja po plinu.

Republika Slovenija predloge, ki krepijo solidarnost držav članic pri oskrbi z zemeljskim plinom, načeloma podpira, ima le nekaj predlogov za zagotovitev večje jasnosti pravil in postopkov, ki bi se uporabljali med tistimi državami članicami, ki niso sklenile dvostranskega sporazuma o solidarnostni pomoči.

Republika Slovenija močno podpira tudi čimprejšnjo uvedbo začasnega dinamičnega cenovnega pasu za transakcije zemeljskega plina, skladno s Sklepi Evropskega sveta 20. in 21. oktobra 2022.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika