Novica

Stališče Slovenije do strategije EU za prilagajanje podnebnim spremembam

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je sprejela stališče do Sporočila Komisije - Strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam. Slovenija pozdravlja objavo te strategije, saj predstavlja dobro podlago za nadaljnje razprave o izgradnji celovitega, temeljitega in sistematičnega pristopa k zmanjševanju tveganj in izkoriščanju priložnosti, ki jih podnebne spremembe prinašajo na ravni EU.

Slovenija meni, da je treba enakovredno obravnavati vse sektorje in si prizadevati za polno izkoriščanje sinergij različnih politik. Zaradi medsebojne povezanosti področij je nujno celovito obravnavanje prilagajanja podnebnim spremembam. Potrebna je tudi povezanost Strategije EU za prilagajanje podnebnim spremembam s pripravo primerljivih celovitih rešitev na nacionalni ravni, ob upoštevanju nacionalnih, regionalnih in lokalnih posebnosti.

Slovenija podpira prizadevanja Evropske komisije v smeri zagotavljanja podpore državam članicam pri pripravi politik na področju prilagajanja na podnebne spremembe ter podpira prihodnjo razpravo o ustreznosti in razpoložljivosti primernega zavarovanja pred naravnimi nesrečami in nesrečami, ki jih povzroči človek, ki se je začela s sprejetjem Zelene knjige Komisije. Slovenija ocenjuje, da je pomembneje od predpisovanja določene oblike, obsega politik oz. strategij ali pristopa k oceni tveganj in načrtovanju drugih aktivnosti in ukrepov na področju prilagajanja, najprej zagotoviti podporo Komisije pri prepoznavanju in naslavljanju oz. odpravljanju vzrokov že prepoznanih tveganj in nevarnosti, ki že sedaj povzročajo gospodarsko škodo, ter izzivov, ki obsegajo več regij, držav ali sektorjev.

Slovenija podpira vključevanje ekosistemskih pristopov k prilagajanju na podnebne spremembe,  se zavzema za identificiranje virov dodatnih sredstev v podporo aktivnostim prilagajanja ter se strinja, da je Odbor za podnebne spremembe ustrezno telo na ravni EU za spremljanje in usklajevanje politik ter sodelovanje z ostalimi državami članicami ter podpira vzpostavitev sistema nacionalnih kontaktnih točk.


© 2012 - 2023 Portal Energetika