Novica

Stališče Slovenije glede sporočila Evropske Komisije "Za boljše delovanje notranjega energetskega trga"

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi "Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Za boljše delovanje notranjega energetskega trga - 16202/12".

Nuklearna elektrarna Krško

 Stališče Republike Slovenije k zadevi se glasi:

  1. Republika Slovenija pozdravlja Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Za boljše delovanje notranjega energetskega trga in se strinja z večino predlaganih ukrepov.
  2. Republika Slovenija podpira predlog sklepa Komisije o ustanovitvi Koordinacijske skupine za električno energijo.


Evropska komisija je 15.11.2012 predložila novo strateško sporočilo, ki na nek način predstavlja  uvod v 4. energetski paket (3. energetski paket je bil sprejet 2009 z namenom pospešiti liberalizacijo in integracijo notranjega energetskega trga na področju električne energije in zemeljskega plina).

Komisija ugotavlja, da je za resnično integriran notranji energetski trg potrebno narediti še nekatere korake naprej, in sicer:

  • Izvajanje zakonodaje na področju notranjega trga in uveljavljanje pravil o konkurenci. Nekatere države članice, vključno s Slovenijo, še vedno niso v celoti prenesle tretjega svežnja ukrepov za energetski trg. Komisija je zato proti Sloveniji pred Sodiščem EU vložila tožbo zaradi nenotifikacije. Nepopolno notifikacijo za prenos tretjega energetskega paketa Evropska komisija sicer očita 14 državam članicam, proti 6 državam je bila vložena tožba pred Sodiščem EU.
  • Krepitev vloge potrošnikov, predvsem na področju osveščanja pravic, večjega nadzora nad porabo skozi pametne merilne sisteme in varstva ranljivih potrošnikov. 
  • Zagotavljanje prožnega trga. Komisija med drugim v obliki odločitve Komisije predlaga tudi ustanovitev Koordinacijske skupine za elektriko, ki bi služila kot platforma za redno obveščanje o dogajanju v elektroenergetskih sistemih držav članic. Podobna skupina obstaja že za zemeljski plin.
  • Poleg tega bo Komisija predlagala smernice za programe podpore na področju obnovljivih virov energije, ki bodo povečali učinkovitost notranjega trga.

Komisija predlaga akcijski načrt z 22 ukrepi. Le-ti naj bi bili v okviru Sveta EU in Parlamenta obravnavani tekom prve polovice 2013. Dokončne usmeritve Sveta EU glede predlaganih ukrepov se pričakujejo junija 2013.


© 2012 - 2024 Portal Energetika