Novica

Stališče Vlade RS glede posodabljanja Pogodbe o energetski listini

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na 43. dopisni seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi Predlog sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 33. zasedanju Konference podpisnic energetske listine.

Republika Slovenija podpira proces posodobitve Pogodbe o energetski listini (PEL) in pozdravlja rezultate, dosežene v procesu pogajanj med pogodbenicami, ki predstavljajo nujen napredek pri že zastarelih določbah pogodbe. Spremembe med drugim sledijo mednarodnim in zakonodajnim trendom na področju rabe obnovljivih virov energije.

Pogodba o energetski listini je sicer večstranski trgovinski in naložbeni sporazum, ki se uporablja v energetskem sektorju. Podpisana je bila leta 1994, veljati pa je začela leta 1998. Vsebuje določbe o zaščiti naložb, trgovanju z viri energije in energenti ter njihovem tranzitu, pa tudi mehanizme reševanja sporov. Pogodba poleg tega določa okvir za mednarodno sodelovanje na energetskem področju med 54 pogodbenicami. Evropska unija je med podpisnicami skupaj z Euratomom, 26 državami članicami ter Japonsko, Švico, Turčijo in večino držav Zahodnega Balkana ter nekdanje Zveze sovjetskih socialističnih republik, razen Rusije in Belorusije.

Republika Slovenija podpira predlagane spremembe pogodbe, ki med drugim vključujejo zaščite naložb z dejanskimi gospodarskimi interesi, bolj pregledne postopke in seveda nove določbe o trajnostnem razvoju.

Kljub podpori pa si Republika Slovenija pridružuje pravico, da v modernizacijo sama ne vstopi in odpove sodelovanje v tej pogodbi.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika