Novica

Stavka rudarjev v PV prekinjena, sledi podpis aneksa k tripartitni pogodbi

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

V sredo, 9. julija 2014, so se nadaljevala pogajanja med Upravo Premogovnika Velenje, Holdingom Slovenske elektrarne, Termoelektrarno Šoštanj in pogajalsko skupino stavkajočih PV. Vsi sodelujoči so se zavzeli za čimprejšnje končanje stavke.

V četrtek, 10. 7. 2014, so stavkajoči rudarji s strani generalnega direktorja HSE Blaža Košoroka, predsednika Uprave PV Ivana Pohorca in direktorja TEŠ Petra Dermola prejeli podpisani dogovor o tem, v katerem se ti zavezujejo, da bodo sklenili in podpisali aneks k tripartitni pogodbi o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije najkasneje do 17. julija letos. Na podlagi pisnega zagotovila so rudarji in ostali zaposleni v Skupini Premogovnik Velenje podpisali sporazum o zamrznitvi stavke, steklo je tudi delo v proizvodnem procesu.

Ena ključnih zahtev stavkovnega odbora je bila določitev vzdržne cene premoga in izplačilo zaostanka plač iz let 2012 in 2013 do konca letošnjega leta. V teh letih so rudarji prejemali za pet odstotkov nižje plače. Zahtevajo tudi zagotovilo izplačila plač po kolektivni pogodbi do 18. dne v mesecu. Rudarji nasprotujejo tudi predlaganemu 10-odstotnemu znižanju plač in odvzemu treh dni dopusta.


Vir: PV, HSE


© 2012 - 2021 Portal Energetika