Novica

Strategija razvoja na področju alternativnih goriv v prometu v zaključni fazi

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji 127. redni seji sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v pravni red Republike Slovenije.

Vlada v odgovoru pojasnjuje, da pripravlja Strategijo razvoja na področju alternativnih goriv v prometu v Republiki Slovenije. V ta namen je bila 2015 ustanovljena medresorska delovna skupina pod vodstvom Ministrstva za infrastrukturo. Naloga delovne skupine je bila tudi priprava posebne študije o potrebnih dodatnih ukrepih za povečanje deleža vozil na alternativna goriva v Sloveniji. Ker so se aktivnosti zaradi trajanja postopka javnega naročila zavlekle, je bila pogodba z izbranim izvajalcem (konzorcij skupine ponudnikov) podpisana šele septembra 2016. Izdelava omenjene študije je podlaga za pripravo strategije, saj je bilo šele z ustrezno analizo stanja na tem področju mogoče opredeliti možne scenarije razvoja ter določiti ustrezne ukrepe za spodbujanje vzpostavitve infrastrukture in uporabe vozil na alternativna goriva, glede na nekatere posebnosti Slovenije (razpršena poseljenost, tranzitni promet).

Vlada v odgovoru še navaja, da trenutno potekajo zelo intenzivne aktivnosti za dokončanje študije in predloga strategije. Sprejem na vladi je predviden za mesec julij 2017.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika