Novica

Strateška izhodišča za spodbujanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na 376. dopisni seji sprejela Strateška izhodišča za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti v gospodarstvu iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO).

Strateška izhodišča za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije podrobneje predstavljajo tri reformne elemente, ki so predvidene v Načrtu za okrevanje in odpornost, in sicer v komponenti »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu«.

Reformni elementi naslavljajo tri glavna področja. To so:

  • povečanje učinkovitosti trga na strani ponudbe in povpraševanja z nadgradnjo tako imenovane tržnice električne energije iz obnovljivih virov energije,
  • povečanje učinkovitosti spremljanja in evidentiranja izpustov s pomočjo tehnološke rešitve, pilotno uporabljene na registru sistema trgovanja s pravicami do emisij toplogrednih plinov na območju Evropske unije in
  • povečanje snovne in energetske učinkovitosti v gradbeništvu z uporabo naprednih digitalnih tehnologij v primeru metode BIM (angleško Building Information Modelling, kar pomeni informacijsko modeliranje gradenj).

Poleg tega strateška izhodišča predvidevajo tudi institucionalizacijo inovativnega pristopa k obravnavi testnih in pilotnih rešitev, ki temeljijo na naprednih (digitalnih) tehnologijah in naprednih tehnologijah za proizvodnjo energije, v obliki testnega laboratorija oziroma regulatornega peskovnika. Z namenom poenotenja izraza in zagotavljanja večje razumljivosti funkcije tovrstnega testnega laboratorija, se v dokumentu uporablja izraz regulatorni peskovnik. Ta se bo izvajal v sklopu aktivnosti krovnega programa Laboratorija politik, ki je sestavni del Celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo.

Načrtovani obseg sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornosti je 3.000.000 EUR za tri pilotne projekte na področju energetske učinkovitosti in 2.000.000 EUR za testni laboratorij. Črpanje sredstev je predvideno v  letih 2022 in 2023.

Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika