Novica

Strateški načrt družbe Borzen za obdobje od 2020 do 2024

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na 36. dopisni seji v vlogi skupšine sprejela Strateški načrt družbe Borzen, d. o. o. za obdobje od 2020 do 2024.

Družba Borzen, d. o. o. posluje skladno s Strateškim načrtom 2017-2021, ki je bil sprejet leta 2016. Zaradi dinamike zunanjega okolja povezanega z novo zakonodajo, splošnih tendenc energetskega trga ter sprememb v mikro in makro ekonomskem okolju, je smiselno in upravičeno, da Borzen veljavni Strateški načrt za leti 2020 in 2021 osveži ter do leta 2024 vključi potencialno nove dejavnosti oz. aktivnosti, ob upoštevanju trenutno znanih okoliščin.

V Strateškem načrtu družbe Borzen, d. o. o. za obdobje od 2020 do 2024 so postavljene smernice oziroma prioritete delovanja v predvidenem obdobju in posledično temeljne poteze, s pomočjo katerih bodo sledili viziji družbe, da še bolj poglobijo oziroma razvijejo osnovno dejavnost in kompetence. Gre za dokument, ki za vodstvo družbe predstavlja dolgoročno vodilo, hkrati pa tudi družbeniku in nadzornemu svetu omogoča spremljanje učinkovitosti delovanja družbe. Znanje, strokovnost, motivacija in etičnost so tiste vrednote, s katerimi se Borzen ponaša danes.

Dokument vsebuje predstavitev družbe, analizo širšega zunanjega okolja, analizo delovanja družbe, strategijo poslovanja družbe, tveganja in ukrepe za obvladovanje tveganj in predračunske izkaze poslovanja.  

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika