Novica

TEŠ in NEK določeni za izvajalca bistvenih storitev

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 122. redni seji določila Termoelektrarno Šoštanj d.o.o. in Nuklearno elektrarno Krško d.o.o. kot izvajalca bistvenih storitev na področju energije, podpodročju elektrike za storitev proizvodnje električne energije v elektrarnah, ki je omejena v delu in za potrebe delovanja prenosnega oziroma distribucijskih sistemov.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o informacijski varnosti (ZInfV) in 6. člena Uredbe o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev vlada določi posameznega izvajalca bistvenih storitev (IBS).

IBS so subjekti, ki delujejo na naslednjih področjih energije, digitalne infrastrukture, oskrbe s pitno vodo in njeno distribucijo, zdravstva, prometa, bančništva, infrastrukture finančnega trga, preskrbe s hrano in varstva okolja. Skladno z ZInfV je IBS lahko javni ali zasebni subjekt, ki deluje na področju energije, podpodročju elektrike ter izpolnjuje merila, določena v 7. členu ZInfV, in dodatna področna merila, določena s predpisi.

S predlaganim sklepom je vlada določila Termoelektrarno Šoštanj d.o.o. in Nuklearno elektrarno Krško d.o.o. kot izvajalca bistvenih storitev na področju energije, podpodročju elektrike za storitev proizvodnje električne energije v elektrarnah, ki je omejena v delu in za potrebe delovanja prenosnega oziroma distribucijskih sistemov. S tem sta omenjeni družbi zavezanca (prvi odstavek 5. člena ZInfV) in morata izpolnjevati obveznosti IBS v skladu z ZInfV.

Vir: Urad za informacijsko varnost


© 2012 - 2023 Portal Energetika