Novica

Težave s priključevanjem proizvodnih naprav električne energije ter dostopom do omrežja so odpravljene

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo nov Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje, ki poenostavlja postopke in odpravlja težave pri izvajanju Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije. Pravilnik, ki je začel veljati z današjim dnem, je objavljen v Uradnem listu RS, št. 97/2021.

Kot je znano, je pri izvajanju Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (v nadaljnjem besedilu: SONDSEE), ki so začela veljati marca 2021, prišlo do zastoja pri priključevanju proizvodnih naprav na omrežje. Na priključitev čaka več kot 600 novih proizvodnih naprav in Ministrstvo za infrastrukturo je ugotovilo, da to lahko resno ogrozi doseganje ciljev Republike Slovenije na področju obnovljivih virov energije in povzroča nepotrebno gospodarsko škodo.

Novi pravilnik poenostavlja nacionalni postopek za ugotavljanje ustreznosti proizvodnih naprav za priključitev na distribucijsko omrežje, zato ministrstvo pričakuje, da se bo s tem omogočilo takojšnje priključitve že montiranih naprav, ki ustrezajo zahtevam pravilnika.

Pravilnik za način dokazovanja skladnosti proizvodnih naprav z omrežnimi zahtevami tako v primeru, če opremnega certifikata ni na voljo, predpisuje možnost predložitve certifikata o skladnosti s standardom SIST EN 50549-1 ali SIST EN 50549-2, oz. izjave o skladnosti z omenjenima standardoma, Uredbo 2016/631/EU in omrežnimi zahtevami iz SONDSEE.

Pravilnik tudi določa merilo za razvrščanje proizvodnih naprav med tip A in tip B (150 kW), kar pravno pomeni primerljivo ureditev, kot velja v večini držav Evropske unije.  

Pravilnik zajema vse postopke priključevanja, ki so trenutno v teku in po mnenju ministrstva za infrastrukturo ustrezno in sorazmerno rešuje nastale težave pri priključevanju na omrežje. Hkrati zagotavlja tudi skladnost izpolnjevanja predpisanih zahtev iz SONDSEE in Uredbe 2016/631/EU za proizvodne naprave, ki so v največji meri naprave za samooskrbo iz obnovljivih virov energije.

Povezava na objavljen Pravilnik v Uradnem listu RS

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika