Novica

Težave z dobavo električne energije na distribucijskem omrežju Elektro Primorske

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Zaradi obilnega sneženja in predvsem žleda imamo na postojnskem in pivškem območju (DE Sežana) veliko težav z dobavo električne energije odjemalcem. Nekaj nevšečnosti je povzročilo vreme tudi na tolminskem, kobariškem in bovškem območju (DE Tolmin). Žled je povzročil izpade tudi na daljnovodu Čepovan, ki se napaja iz RP Grgar.

Po informacijah Elektro Primorska je zaradi padcev drevja, polomljenih drogov in pretrganih žic je več daljnovodov brez električne energije. Velik del okvar je na področju Pivke proti Postojni ter med Razdrtim in Senožečami. Z možnimi prenapajanji in omejevanji porabe se trudijo čim več odjemalcem zagotoviti izredno napajanje. V okvari je 110 kV daljnovod Pivka – Postojna in posamezni 20 kV napajalni daljnovodi.

Pri odpravi okvar na prizadetih področjih skupno sodeluje okoli 100 delavcev Elektro Primorske d.d. iz sežanske, koprske in novogoriške distribucijske enote. Nekaj izpadov napajanja je bilo tudi na področju Tolmina in Kobarida, kjer bi naj okvare že odpravili. Na goriškem območju je prekinjen daljnovod Čepovan iz RP Grgar ter daljnovod Doblar iz RP Kanal.

Na postojnskem območju iz RTP Postojna so okvare na DV Strmica, DV Hrenovice in DV Prestranek. Skupaj je brez napajanja 61 TP oziroma 1407 odjemalcev (RTP Postojna). Iz RTP Pivka so v okvari izvodi DV Pivka, DV Knežak in DV Košana. Brez napajanja je 48 TP oziroma 2.240 odjemalcev. V RTP Kobarid je v okvari DV Tolmin vasi. Brez napajanja je 18 TP oziroma 480 odjemalcev. V RTP Tolmin so okvare na odsekih izvodov daljnovoda Zarakovec in daljnovoda Trebuša (18 TP oziroma 465 odjemalcev).

Brez napajanja je na celotnem področju Elektra Primorska približno 200 transformatorskih postaj oz preko 9000 odjemalcev. Okvare se sprotno odpravljajo, kolikor to vremenske razmere dopuščajo.


Vir: Elektro Primorska


© 2012 - 2021 Portal Energetika