Novica

Tina Seršen namesto Iva Novaka

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Za predstavnico Ministrstva za infrastrukturo in prostor v delovni skupini v zvezi z arbitražnim postopkom med HEP in RS za nedobavljeno električno energije iz NEK imenovana mag. Tina Seršen.

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, s katerim je v delovni skupini za pripravo strokovnih podlag v zvezi z arbitražnim postopkom, ki ga je vložila Hrvatska elektroprivreda, d. d., proti Republiki Sloveniji za nedobavljeno električno energijo iz Nuklearne elektrarne Krško v obdobju 1. 7. 2002 – 18. 4. 2003, razrešila člana Iva Novaka in kot predstavnico Ministrstva za infrastrukturo in prostor ter namestnico vodje imenovala mag. Tino Seršen.

Ivo Novak s tem mesecem odhaja v pokoj. Mag. Tina Seršen, ki ga bo nadomestila, je višja svetovalka II., zaposlena v Direktoratu za energijo Ministrstva za infrastrukturo in prostor.


© 2012 - 2021 Portal Energetika