Novica

Trend nižanja cen naftnih derivatov v Sloveniji značilen tudi za 1. četrtletje 2016

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Statistična časovna vrsta povprečnih cen naftnih derivatov v Sloveniji za neosvinčen motorni bencin, dizelsko gorivo, kurilno olje ekstra lahko, industrijsko kurilno olje in UNP – avtoplin je dopolnjena s podatki za 1. četrtletje 2016. Maloprodajne cene vseh cen naftnih derivatov v Sloveniji so se v 1. četrletju (januar - marec) 2016 znižale.

Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo je objavil podatke strukture povprečnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju Slovenije za 1. četrtletje (januar - marec) leta 2016.
 

Povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov v Sloveniji za 1. četrtletje leta 2016 znašajo:

  • 1,148 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB 95),
  • 1,199 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 9 (NMB 98),
  • 1,004 EUR/l za dizelsko gorivo (dizel),
  • 0,670 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
  • 0,476 EUR/kg za industrijsko kurilno olje (vsebnost ≤ 1 % žvepla),
  • 0,572 EUR/l za UNP – avtoplin.

V obdobju enega leta (1. četrtletje 2016 glede na 1. četrtletje 2015) so se povprečne maloprodajne cene vseh naftnih derivatov znižale, in sicer pri NMB 95 za 10,6 %, pri NMB 98 za 9,2 % pri dizelskem gorivu za 16,2 %, pri KOEL za 21,4 %, pri industrijskem kurilnem olju za 21,6 % in pri UNP – avtoplinu za 11,7 %.


Razlog za znižanje maloprodajnih cen so nižje neto cene brez davkov in dajatev, ki so se v obdobju enega leta znižale za 18 % pri bencinskem gorivu NMB 95, za 14 % pri bencinskem gorivu NMB 98, za 31 % pri dizelskem gorivu in kurilnemu olju (KOEL) ter za 13 % pri UNP - avtoplinu. Na drugi strani so se v enoletnem obdobju dajatve (CO2 taksa, prispevek URE, prispevek OVE+SPTE) za bencinsko gorivo zvišale za 3 %, za dizelsko gorivo zvišale za 4 %, za kurilno olje znižale za 28 % ter za UNP - avtoplin znižale za 22 %. Trošarina na liter bencinskega goriva se je v opazovanem obdobju znižala za 6 %, za dizelsko gorivo znižala za 3 %, za KOEL pa je bila višja za 23 %.

 
Maloprodajne cene naftnih derivatov v 1. kvartalu 2016 so bile nižje tudi glede na preteklo četrtletje (4. kvartal 2015), in sicer za 5,1 % pri NBM 95, za 9,3 % pri dizelskem gorivu, za 17,8 % pri KOEL ter za 1,3 % pri UNP - avtoplinu.

 

 

Podrobnejši prikaz strukture cene naftnih derivatov v Sloveniji za posamezno četrtletje je objavljen v časovni vrsti:


© 2012 - 2021 Portal Energetika