dissertation janice krueger clarion cheap book editing services buy resume for writing new graduates how to write medical research paper executive summary example for business plan essay writing service college admission karachi logarithm homework help swot analysis assignment dissertation future work mba application essay writing

Novica

Trend višanja cen električne energije tudi v 2. trimesečju 2019

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za 2. trimesečje (april - junij) leta 2019. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se v obdobju enega leta ni povišala, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je bila višja za 11 %.

Tržna postavka cene za električno energijo je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 6 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 14 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce v Sloveniji za 2. trimesečje (april - junij) leta 2019.

Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 2. trimesečju 2019 znašala 162,1 EUR/MWh in je bila za 5 % višja od maloprodajne cene v 1. trimesečju 2019. V obdobju enega leta (2. trimesečje 2019 v primerjavi s 2. trimesečjem 2018) se maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika ni povišala.

Postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 2. trimesečju 2019 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 57,0 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 6 %. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulativno določena za celotno področje države, je znašala 54,3 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta znižala za 4 %. Zaračunane dajatve za namene energetike za povprečnega gospodinjskega odjemalca so v 2. trimesečju 2019 znašale 18,4 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta znižale za 2 %. Trošarina je znašala 3,05 EUR/MWh in se v obdobju enega leta ni spreminjala.

V 2. trimesečju 2019 je za povprečnega gospodinjskega odjemalca delež postavke energija v strukturi maloprodajne cene znašal 35,2 %, delež omrežnine 33,5 %, delež dajatev v energetiki 11,4 %, delež trošarine 1,9 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

 
Negospodinjski odjem
Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 2. trimesečju 2019 znašala 100,3 EUR/MWh in je bila za 1 % nižja od maloprodajne cene v 1. trimesečju 2019. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika povišala za 11 %.

Postavka dobava energije je v 2. trimesečju 2019 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 52,3 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 14 %. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je znašala 17,8 EUR/MWh (brez DDV), se je v opazovanem obdobju enega leta povišala za 9 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega negospodinjskega odjemalca v 2. trimesečju 2019 znašale 9,6 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju povišale za 3 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu je bila v 2. trimesečju 2019 zaračunana trošarina v višini 2,5 EUR/MWh.

V 2. trimesečju 2019 je delež postavke za dobavo energije znašal 63,6 %, delež omrežnine 21,7 %, delež dajatev v energetiki 11,6 %, delež trošarine pa 3,1 % cene brez vključenega DDV.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za negospodinjskega odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

Vir: MZI


© 2012 - 2020 Portal Energetika