Novica

Trend višanja cen električne energije tudi v 2. trimesečju 2019

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za 2. trimesečje (april - junij) leta 2019. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se v obdobju enega leta ni povišala, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je bila višja za 11 %.

Tržna postavka cene za električno energijo je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 6 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 14 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce v Sloveniji za 2. trimesečje (april - junij) leta 2019.

Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 2. trimesečju 2019 znašala 162,1 EUR/MWh in je bila za 5 % višja od maloprodajne cene v 1. trimesečju 2019. V obdobju enega leta (2. trimesečje 2019 v primerjavi s 2. trimesečjem 2018) se maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika ni povišala.

Postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 2. trimesečju 2019 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 57,0 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 6 %. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulativno določena za celotno področje države, je znašala 54,3 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta znižala za 4 %. Zaračunane dajatve za namene energetike za povprečnega gospodinjskega odjemalca so v 2. trimesečju 2019 znašale 18,4 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta znižale za 2 %. Trošarina je znašala 3,05 EUR/MWh in se v obdobju enega leta ni spreminjala.

V 2. trimesečju 2019 je za povprečnega gospodinjskega odjemalca delež postavke energija v strukturi maloprodajne cene znašal 35,2 %, delež omrežnine 33,5 %, delež dajatev v energetiki 11,4 %, delež trošarine 1,9 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

 
Negospodinjski odjem
Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 2. trimesečju 2019 znašala 100,3 EUR/MWh in je bila za 1 % nižja od maloprodajne cene v 1. trimesečju 2019. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika povišala za 11 %.

Postavka dobava energije je v 2. trimesečju 2019 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 52,3 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 14 %. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je znašala 17,8 EUR/MWh (brez DDV), se je v opazovanem obdobju enega leta povišala za 9 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega negospodinjskega odjemalca v 2. trimesečju 2019 znašale 9,6 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju povišale za 3 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu je bila v 2. trimesečju 2019 zaračunana trošarina v višini 2,5 EUR/MWh.

V 2. trimesečju 2019 je delež postavke za dobavo energije znašal 63,6 %, delež omrežnine 21,7 %, delež dajatev v energetiki 11,6 %, delež trošarine pa 3,1 % cene brez vključenega DDV.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za negospodinjskega odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika