Novica

Tržni deleži dobaviteljev na maloprodajnem trgu električne energije v letu 2014

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo, pristojno za energijo, je objavilo uradno statistiko tržnih deležev prodaje električne energije po dobaviteljih na maloprodajnem trgu za leto 2014. Največji tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu električne energije je v letu 2014 imel dobavitelj GEN-I, d.o.o., medtem ko je gospodinjskim odjemalcem največ energije v letu 2014 prodal dobavitelj Elektro Energija, d.o.o.


Ministrstvo za infrastrukturo v zvezi z načrtovanjem in spremljanjem izvajanja energetske politike spremlja podatke o prodaji električne energije končnim odjemalcem gospodinjskega in ostalega odjema na maloprodajnem trgu v republiki Sloveniji. Znani so dokončni podatki o količinah fakturirane prodaje električne energije za leto 2014, iz katerih so izračunani doseženi tržni deleži za posameznega dobavitelja električne energijeCeloten maloprodajni trg

Tržni deleži dobaviteljev vsem končnim odjemalcem električne energije za leto 2014 so naslednji.

 

DobaviteljiTržni delež 2014 (%)
GEN-I, d.o.o.23,0
Elektro Energija, d.o.o. 18,2
Elektro Celje Energija, d.o.o.12,7
Energija Plus, d.o.o.11,8
Talum Kidričevo, d.d.9,5
E3, d.o.o. 7,1
Elektro Gorenjska Prodaja, d.o.o.5,5
Petrol Energetika, d.o.o. 5,4
Petrol, d.d. 5,2
Holding slovenske elektrarne, d.o.o.1,1
Elektro prodaja EU, d.o.o. 0,3
Ostali0,2

 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2015

Največji tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu električne energije od leta 2012 dalje ohranja dobavitelj GEN-I, d.o.o., čigar tržni delež  je v letu 2014 znašal 23 %. Glede na leto 2013 so v letu 2014 svoj tržni delež v največji meri povečali Petrol, d.d. (+ 1,7 odstotne točke), Energija Plus, d.o.o. (+ 1,6 odstotne točke) in Elektro Energija, d.o.o. (+ 0,8 odstotne točke), najbolj pa se je znižal dobaviteljem GEN- I, d.o.o. (- 2,7 odstotne točke) in Elektro Celje Energija, d.o.o. (- 1,3 odstotne točke).

 

Statistični podatki tržnih deležev na letnem nivoju za obdobje 2007-2014 so dostopni v časovni vrsti na povezavi.

 

 


Maloprodajni trg gospodinjskega odjema


Tržni deleži dobaviteljev gospodinjskim odjemalcem električne energije za leto 2014 so naslednji.

 

Dobavitelji
Tržni delež 2014 (%)
Elektro Energija, d.o.o.24,7
Energija Plus, d.o.o.19,2
GEN-I, d.o.o.16,2
Elektro Celje Energija, d.o.o.16,0
E3, d.o.o.10,4
Elektro Gorenjska Prodaja, d.o.o.7,3
Petrol, d.d.5,6
Petrol Energetika, d.o.o.0,5
Ostali0,1


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2015

Največji tržni delež na trgu dobave električne energije gospodinjskim odjemalcev ohranja dobavitelj Elektro Energija, d.o.o., čigar tržni delež  je v letu 2014 znašal 24,7 %. Glede na leto 2013 sta v letu 2014 svoj tržni delež povečala dobavitelja GEN-I, d.o.o. (+ 1,6 odstotne točke), Petrol, d.o.o. (+ 0,9 odstotne točke) in Petrol Energetika, d.o.o. (+ 0,1 odstotne točke), medtem ko se je vsem ostalim dobaviteljem tržni delež znižal. Najbolj se tržni delež v letu 2014 glede na preteklo leto znižal dobaviteljem Elektro Energija, d.o.o.,  E3, d.o.o.  in Elektro Celje Energija, d.o.o. (vsem za - 0,8 odstotne točke).

 

Statistični podatki tržnih deležev na letnem nivoju za obdobje 2003-2014 so dostopni v časovni vrsti na povezavi.

 

 


© 2012 - 2021 Portal Energetika