Novica

Tržni deleži dobaviteljev na maloprodajnem trgu električne energije v letu 2015

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo, pristojno za energijo, je objavilo statistiko tržnih deležev prodaje električne energije po dobaviteljih na maloprodajnem trgu za leto 2015. Največji tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu električne energije je v letu 2015 dosegel dobavitelj GEN-I, d.o.o., medtem ko je gospodinjskim odjemalcem največ energije v letu 2015 prodal dobavitelj Elektro Energija, d.o.o.

Cena za dobavo energije, ki se določa po tržnih načelih, se je v letu 2015 znižala za 3 % za gospodinjske odjemalce in za 6 % za industrijske odjemalce.


Ministrstvo za infrastrukturo v zvezi z načrtovanjem in spremljanjem izvajanja energetske politike spremlja podatke o prodaji električne energije končnim odjemalcem gospodinjskega in ostalega odjema na maloprodajnem trgu v republiki Sloveniji. Znani so končni podatki o količinah fakturirane prodaje električne energije za leto 2015, iz katerih so izračunani doseženi tržni deleži za posameznega dobavitelja električne energije.Celoten maloprodajni trg

Tržni deleži dobaviteljev vsem končnim odjemalcem električne energije za leto 2015 so naslednji:

 

DobaviteljiTržni delež 2015 (%)
GEN-I, d.o.o.21,6
Elektro Energija, d.o.o. 17,5
Elektro Celje Energija, d.o.o.*15,3
Energija Plus, d.o.o.12,0
Talum Kidričevo, d.d.9,4
E3, d.o.o. 7,3
Petrol Energetika, d.o.o.5,4
Petrol, d.d.5,3
Elektro Gorenjska Prodaja, d.o.o.*4,2
Holding slovenske elektrarne, d.o.o.1,1
Elektro prodaja EU, d.o.o. 0,4
HEP Energija d.o.o.0,4
Ostali0,1

 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2016


Opomba: * Družbi Elektro Gorenjska Prodaja, d.o.o. in  Elektro Celje Energija, d.o.o. sta od 1. oktobra 2015 združeni v podjetje ECE d.o.o.

Največji tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu električne energije od leta 2012 dalje ohranja dobavitelj GEN-I, d.o.o., čigar tržni delež  je v letu 2015 znašal 21,6 %. Glede na leto 2014 je v letu 2015 tržni delež v največji meri zaradi združitve z družbo Elektro Gorenjska Prodaja, d.o.o. povečal dobavitelju Elektro Celje Energija, d.o.o. (+ 2,6 odstotne točke). Dobavitelj  GEN-I je v leu 2015 izgubil 1,4 odstotne točke, medtem ko se ostalim dobaviteljem tržni delež ni bistveno spremenil glede na leto 2014. V letu 2015 je na trgu začel delovati dobavitelj HEP Energija, d.o.o., ki je s prodajo večjim negospodinjskim odjemalcem konec leta 2015 končal z 0,4 % tržnih deležem. Na trg električne energije so v letu 2015 vstopili še dobavitelji Energenti Plus, d.o.o., Energija Direkt d.o.o., Logo energija d.o.o. in RWE Ljubljana, d.o.o., čigar skupni tržni delež je konec leta 2015 znašal 0,1 % prodane energije.


Statistični podatki tržnih deležev na letnem nivoju za celoten maloprodajni trg za obdobje 2007 - 2015 so dostopni v časovni vrsti na povezavi.

 

 


Maloprodajni trg gospodinjskega odjema


Tržni deleži dobaviteljev gospodinjskim odjemalcem električne energije za leto 2015 so naslednji:

 

Dobavitelji
Tržni delež 2015 (%)
Elektro Energija, d.o.o.21,8
GEN-I, d.o.o.19,6
Energija Plus, d.o.o.18,2
Elektro Celje Energija, d.o.o.*17,2
E3, d.o.o.10,7
Petrol, d.d.6,6
Elektro Gorenjska Prodaja, d.o.o.*5,0
Petrol Energetika, d.o.o.0,6
Ostali0,3


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2016

 

Opomba: * Družbi Elektro Gorenjska Prodaja, d.o.o. in  Elektro Celje Energija, d.o.o. sta od 1. oktobra 2015 združeni v podjetje ECE d.o.o.Največji tržni delež na trgu dobave električne energije gospodinjskim odjemalcev ohranja dobavitelj Elektro Energija, d.o.o., čigar tržni delež je v letu 2015 znašal 21,8 %. Glede na leto 2014 so v letu 2015 svoj tržni delež povečali dobavitelji GEN-I, d.o.o. (+ 3,4 odstotne točke), Elektro Celje Energija, d.o.o. (+ 1,1 odstotne točke), Petrol, d.o.o. (+ 1,0 odstotne točke) in E3, d.o.o. (+ 0,3 odstotne točke), medtem ko se je ostalim dobaviteljem tržni delež znižal. Najbolj se tržni delež v letu 2015 glede na predhodno leto znižal dobaviteljem Elektro Energija, d.o.o. (- 2,9 odsotne točke), Elektro Gorenjska Prodaja, d.o.o. (- 2,3 odstotne točke) in Energija Plus, d.o.o. (- 1,0 odstotne točke). V letu 2015 so na trg gospodinjskega odjema na novo vstopili dobavitelji Energija Direkt d.o.o., Logo energija d.o.o. in RWE Ljubljana, d.o.o., čigar skupni tržni delež je upoštevajoč še dobavitelja Elektro Prodaja EU, d.o.o. in SODO, d.o.o., znašal 0,3 %.

 

Statistični podatki tržnih deležev na letnem nivoju za maloprodajni trg gospodinjskega odjema za obdobje 2003 - 2015 so dostopni v časovni vrsti na povezavi.

 

 


© 2012 - 2021 Portal Energetika