Novica

Tržni deleži dobaviteljev na maloprodajnem trgu električne energije v letu 2016

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo, pristojno za energijo, je objavilo statistiko tržnih deležev prodaje električne energije po dobaviteljih na maloprodajnem trgu za leto 2016. Največji tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu električne energije in tudi v segmentu gospodinjskega odjema je v letu 2016 dosegel dobavitelj GEN-I, d.o.o.

Historični statistični podatki tržnih deležev na letnem nivoju so dostopni v časovni vrsti.

Ministrstvo za infrastrukturo v zvezi z načrtovanjem in spremljanjem izvajanja energetske politike spremlja podatke o prodaji električne energije končnim odjemalcem gospodinjskega in ostalega odjema na maloprodajnem trgu v republiki Sloveniji. Znani so končni podatki o količinah fakturirane prodaje električne energije za leto 2016, iz katerih so izračunani doseženi tržni deleži za posameznega dobavitelja električne energije.


Celoten maloprodajni trg

Tržni deleži dobaviteljev vsem končnim odjemalcem električne energije za leto 2016 so naslednji:

 

DobaviteljiTržni delež 2016 (%)
GEN-I, d.o.o.23,2
ECE, d.o.o.19,2
Energija Plus, d.o.o.12,7
Elektro Energija, d.o.o.11,8
Talum Kidričevo, d.d.8,7
E3, d.o.o. 8,0
Petrol, d.d.5,3
Petrol Energetika, d.o.o.5,2
SIJ Acroni, d.o.o.2,4
HEP Energija d.o.o.1,5
Holding slovenske elektrarne, d.o.o.0,8
Elektro prodaja EU, d.o.o. 0,5
ZDS Jesenice d.o.o.0,4
Ostali0,3

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2017


Največji tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu električne energije od leta 2012 dalje ohranja dobavitelj GEN-I, čigar tržni delež je v letu 2016 znašal 23,2 %. Glede na leto 2015 se je v letu 2016 tržni delež v največji meri zaradi združitve z družbo Elektro Gorenjska Prodaja povečal dobavitelju ECE (+ 3,9 odstotne točke). Dobavitelj GEN-I je v letu 2016 pridobil dodatne 1,6 odstotne točke, HEP Energija  1,1 odstotne točke, Energija Plus in E3 pa vsak po 0,7 odstotne točke glede na leto 2015. Najbolj (za 5,7 odstotne točke) se je tržni delež znižal dobavitelju Elektro Energija. V letu 2016 sta na trg vstopila nova dobavitelja SIJ Acroni in ZDS Jesenice, ki dobavljata električno energijo svojim poslovnim odjemalcem v okviru zaprtega distribucijskega sistema ter dobavitelj Energetika  Ljubljana, ki oskrbuje gospodinjske odjemalce.

Statistični podatki tržnih deležev na letnem nivoju za celoten maloprodajni trg za obdobje 2007 - 2016 so dostopni v časovni vrsti na povezavi.

 

Maloprodajni trg gospodinjskega odjema

Tržni deleži dobaviteljev gospodinjskim odjemalcem električne energije za leto 2016 so naslednji:

Dobavitelji
Tržni delež 2016 (%)
GEN-I, d.o.o.22,2
ECE, d.o.o.20,1
Elektro Energija, d.o.o.18,7
Energija Plus, d.o.o.16,3
E3, d.o.o.13,8
Petrol, d.d.7,1
Petrol Energetika, d.o.o.0,6
RWE Ljubljana, d.o.o.0,6
Ostali0,6


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2017

Največji tržni delež na trgu dobave električne energije gospodinjskim odjemalcev je v letu 2016 dosegel dobavitelj GEN-I, čigar tržni delež je v letu 2016 znašal 22,2 %. Glede na leto 2015 so v letu 2016 svoj tržni delež povečali dobavitelji GEN-I (+ 2,6 odstotne točke), E3 (+ 3,1 odstotne točke), ECE (+ 2,9 odstotne točke) in Petrol (+ 0,5 odstotne točke), medtem ko se je ostalim dobaviteljem tržni delež znižal. Najbolj se tržni delež v letu 2016 glede na predhodno leto znižal dobaviteljem Elektro Energija (- 3,1 odsotne točke) in Energija Plus (- 1,9 odstotne točke). Od dobaviteljev, ki so na trg vstopili v letu 2015, se je v letu 2016 najbolje odrezal RWE Ljubljana, ki je dosegel 0,6 % tržni delež. Ostali dobavitelji (Energija Direkt d.o.o., Energenti Plus, d.o.o., Logo energija d.o.o., Elektro Prodaja EU, d.o.o., SODO, d.o.o., Energetika Ljubljana, d.o.o.) so v letu 2016 skupaj dosegli 0,6 % tržni delež.

Statistični podatki tržnih deležev na letnem nivoju za maloprodajni trg gospodinjskega odjema za obdobje 2003 - 2016 so dostopni v časovni vrsti na povezavi.


© 2012 - 2024 Portal Energetika