Novica

Tržni deleži dobaviteljev na maloprodajnem trgu električne energije v letu 2017

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo, pristojno za energijo, je objavilo statistiko tržnih deležev prodaje električne energije po dobaviteljih na maloprodajnem trgu za leto 2017. Največji tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu električne energije in tudi v segmentu gospodinjskega odjema je v letu 2017 dosegel dobavitelj GEN-I, d.o.o.

Historični statistični podatki tržnih deležev na letnem nivoju so dostopni v časovni vrsti.

Ministrstvo za infrastrukturo v zvezi z načrtovanjem in spremljanjem izvajanja energetske politike spremlja podatke o prodaji električne energije končnim odjemalcem gospodinjskega in ostalega odjema na maloprodajnem trgu v republiki Sloveniji. Znani so končni podatki o količinah fakturirane prodaje električne energije za leto 2017, iz katerih so izračunani doseženi tržni deleži za posameznega dobavitelja električne energije.


Celoten maloprodajni trg

Tržni deleži dobaviteljev vsem končnim odjemalcem električne energije za leto 2017 so naslednji:

 

DobaviteljiTržni delež 2017 (%)
GEN-I, d.o.o.20,1
ECE, d.o.o.20,0
Energija Plus, d.o.o.11,3
E3, d.o.o.9,3
Elektro Energija, d.o.o.9,2
Talum Kidričevo, d.d.8,9
Petrol Energetika, d.o.o.5,7
Petrol, d.d.5,3
HEP Energija d.o.o.4,6
SIJ Acroni, d.o.o.2,6
Holding slovenske elektrarne, d.o.o.0,9
Elektro prodaja EU, d.o.o. 0,6
Ostali1,5

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2018


Največji tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu električne energije od leta 2012 dalje ohranja dobavitelj GEN-I, čigar tržni delež je v letu 2017 znašal 20,1 %. Takoj za petami mu sledi ECE z 20,0 %. Glede na leto 2016 se je v letu 2017 tržni delež v največji meri povečal dobavitelju HEP Energija (+ 3,1 odstotne točke), ki oskrbuje večje negospodinjske odjemalce. Dobavitelj E3 je v letu 2017 pridobil 1,4 odstotne točke, ECE 0,8 odstotne točke, Petrol in Petrol Energetika pa skupaj 0,5 odstotne točke. Najbolj (za 3,1 odstotne točke) se je tržni delež znižal dobavitelju GEN-I, sledita Elektro Energija za (- 2,6 odstotne točke) in Energija plus (- 1,4 odstotne točke).

Statistični podatki tržnih deležev na letnem nivoju za celoten maloprodajni trg za obdobje 2007 - 2017 so dostopni v časovni vrsti na povezavi.

 

Maloprodajni trg gospodinjskega odjema

Tržni deleži dobaviteljev gospodinjskim odjemalcem električne energije za leto 2017 so naslednji:

Dobavitelji
Tržni delež 2017 (%)
GEN-I, d.o.o.22,6
ECE, d.o.o.18,8
Elektro Energija, d.o.o.16,7
E3, d.o.o.15,7
Energija Plus, d.o.o.15,3
Petrol, d.d.7,2
RWE Ljubljana, d.o.o.1,8
Petrol Energetika, d.o.o.0,6
Telekom Slovenije, d.d.0,5
Elektro Prodaja EU, d.o.o.0,4
Ostali0,4


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2018

Največji tržni delež na trgu dobave električne energije gospodinjskim odjemalcev je v letu 2017 dosegel dobavitelj GEN-I, čigar tržni delež je v letu 2017 znašal 22,6 %. Glede na leto 2016 so v letu 2017 svoj tržni delež povečali dobavitelji E3 (+ 1,9 odstotne točke), RWE Ljubljana (+ 1,2 odstotne točke), GEN-I (+ 0,4 odstotne točke), Petrol in Petrol Energetika (skupaj + 0,2 odstotne točke), medtem ko se je ostalim dobaviteljem tržni delež znižal. Najbolj se tržni delež v letu 2017 glede na predhodno leto znižal dobaviteljem Elektro Energija (- 2,0 odsotne točke), ECE (- 1,4 odstotne točke) in Energija Plus (- 1,0 odstotne točke). Od novejših dobaviteljev, ki so na trg vstopili pol letu 2015, se je v letu 2017 najbolje odrezal RWE Ljubljana, ki je dosegel 1,8 % tržni delež. Uvrstitev na lestvico so v letu 2017 doseglli še Telekom Slovenije z 0,5 % in Elektro Prodaja EU z 0,4 % tržnim deležem. Preostali dobavitelji so v letu 2017 skupaj dosegli 0,4 % tržni delež.

Statistični podatki tržnih deležev na letnem nivoju za maloprodajni trg gospodinjskega odjema za obdobje 2003 - 2017 so dostopni v časovni vrsti na povezavi.

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika