Novica

Tržni deleži dobaviteljev na maloprodajnem trgu električne energije v letu 2018

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo, pristojno za energijo, je objavilo statistiko tržnih deležev prodaje električne energije po dobaviteljih na maloprodajnem trgu za leto 2018. Največji tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu električne energije je v letu 2018 dosegel dobavitelj ECE, d.o.o., samo na segmentu gospodinjskega odjema pa je največ električne energije prodal dobavitelj GEN-I, d.o.o..

Historični statistični podatki tržnih deležev na letnem nivoju so dostopni v časovni vrsti.

Ministrstvo za infrastrukturo v zvezi z načrtovanjem in spremljanjem izvajanja energetske politike spremlja podatke o prodaji električne energije končnim odjemalcem gospodinjskega in ostalega odjema na maloprodajnem trgu v Republiki Sloveniji. Znani so končni podatki o količinah fakturirane prodaje električne energije za leto 2018, iz katerih so izračunani doseženi tržni deleži za posameznega dobavitelja električne energije.

V tabelah so prikazani:

  • tržni deleži dobaviteljev električne energije končnim odjemalcem na celotnem maloprodajnem trgu ob koncu leta 2018 (gospodinjski in negospodinjski odjem),
  • tržni deleži dobaviteljev električne energije gospodinjskim odjemalcem na maloprodajnem trgu ob koncu leta 2018.
Tabela 1: Tržni deleži dobaviteljev električne energije končnim odjemalcem ob koncu leta 2018 - celoten maloprodajni trg
 
Dobavitelji Tržni delež 2018 (%)
ECE, d.o.o. 18,7
GEN-I, d.o.o. 17,6
Energija Plus, d.o.o. 11,9
E3, d.o.o. 10,6
Talum Kidričevo, d.d. 8,4
Petrol d.d. 7,6
Elektro Energija, d.o.o. 6,6
Holding slovenske elektrarne, d.o.o. 6,3
HEP Energija d.o.o. 5,4
SIJ Acroni, d.o.o. 2,6
Mercator, d.d. 1,4
RWE Ljubljana, d.o.o. 1,1
Elektro prodaja EU, d.o.o. 0,6
ZDS Jesenice d.o.o. 0,5
Ostali 0,8
   

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2019


Največji tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu električne energije je v letu 2018 dosegel dobavitelj ECE z 18,7 % tržnim deležem, ki je prvič prehitel od leta 2012 vodilni GEN-I, čigar tržni delež je v letu 2018 znašal 17,6 %. Nov dobavitelj v letu 2018 za svoja odjemna mesta trgovske verige je Mercator, ki je v letu 2018 dosegel 1,4 % tržni delež. Glede na leto 2017 se je v letu 2018 tržni delež v največji meri povečal dobavitelju HSE (+5,4 odstotne točke), ki je prodajal energijo večjim negospodinjskim odjemalcem. Dobavitelj E3 je v letu 2018 pridobil 1,3 odstotne točke, HEP Energija 0,8 odstotne točke, Energija Plus in RWE Ljubljana pa vsak po 0,6 odstotne točke. V začetku marca 2018 je bila k matični družbi Petrol pripojena hčerinska družba Petrol Energetika. Najbolj (za 3,4 odstotne točke) se je tržni delež znižal prav dobavitelju Petrol. Znižanje tržnega deleža je evidentirano tudi pri Elektro Energija (- 2,6 odstotne točke) in GEN-I (- 2,5 odstotne točke) in ECE (- 1,3 odstotne točke).

Statistični podatki tržnih deležev na letnem nivoju za celoten maloprodajni trg za obdobje 2007 - 2018 so dostopni v časovni vrsti na povezavi.

 

Tabela 2: Tržni deleži dobaviteljev električne energije gospodinjskim odjemalcem na maloprodajnem trgu ob koncu leta 2018
Dobavitelji Tržni delež 2018 (%)
GEN-I, d.o.o. 23,8
ECE, d.o.o. 17,9
E3, d.o.o. 15,9
Elektro Energija, d.o.o. 14,8
Energija Plus, d.o.o. 14,4
Petrol d.d. 7,7
RWE Ljubljana, d.o.o. 3,4
Telekom Slovenije, d.d. 1,4
Elektro Prodaja EU, d.o.o. 0,3
Ostali 0,4

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2019

Največji tržni delež na trgu dobave električne energije gospodinjskim odjemalcev je v letu 2018 dosegel dobavitelj GEN-I, čigar tržni delež je v letu 2018 znašal 23,8 %. Glede na leto 2017 so v letu 2018 svoj tržni delež povečali dobavitelji RWE Ljubljana (+ 1,6 odstotne točke), GEN-I (+ 1,2 odstotne točke), Telekom Slovenije (+ 0,9 odstotne točke) in E3 (+ 0,2 odstotne točke), medtem ko se je ostalim dobaviteljem tržni delež znižal. Najbolj se tržni delež v letu 2018 glede na predhodno leto znižal dobaviteljem Elektro Energija (- 1,9 odsotne točke), ECE (- 0,9 odstotne točke) in Energija Plus (- 0,9 odstotne točke).

Statistični podatki tržnih deležev na letnem nivoju za maloprodajni trg gospodinjskega odjema za obdobje 2003 - 2018 so dostopni v časovni vrsti na povezavi.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika