Novica

Tržni deleži dobaviteljev na maloprodajnem trgu električne energije v letu 2020

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo, pristojno za energijo, je objavilo statistiko tržnih deležev prodaje električne energije dobaviteljev na maloprodajnem trgu za leto 2020. Največji tržni delež na maloprodajnem trgu električne energije je v letu 2020 dosegel GEN-I, d.o.o. z več kot petino vse prodane električne energije končnim odjemalcem na trgu. Skupni tržni delež treh največjih dobaviteljev na celotnem maloprodajnem trgu je konec leta 2020 znašal 49,2 %, na segmentu gospodinjskega odjema 56,7 %, na segmentu negospodinjskega odjema pa 47,0 %.

Za slovenski maloprodajni trg električne energije je značilna zmerna stopnja koncentracije (1000 ≤ HHI < 1800).

Ministrstvo za infrastrukturo v zvezi z načrtovanjem in spremljanjem izvajanja energetske politike spremlja podatke o prodaji električne energije končnim odjemalcem na maloprodajnem trgu v Sloveniji. Znani so končni podatki o količinah fakturirane prodaje električne energije za leto 2020, iz katerih so izračunani doseženi tržni deleži za posameznega dobavitelja električne energije.

V preglednicah so za leti 2020 in 2019 prikazani:

  • tržni deleži dobaviteljev električne energije končnim odjemalcem na celotnem maloprodajnem trgu (gospodinjski in negospodinjski odjem),
  • tržni deleži dobaviteljev električne energije na maloprodajnem trgu gospodinjskega odjema,
  • tržni deleži dobaviteljev električne energije na maloprodajnem trgu negospodinjskega odjema.
Tabela 1: Tržni deleži dobaviteljev električne energije - celoten maloprodajni trg
Dobavitelji Tržni delež 2020 (%)Tržni delež 2019 (%)Sprememba 2020 - 2019 (%)
GEN-I, d.o.o.20,918,0+ 2,9
ECE, d.o.o.15,517,3- 1,8
Energija Plus, d.o.o.12,812,9- 0,1
Petrol d.d.11,68,8+ 2,8
E3, d.o.o.11,010,8+ 0,2
Talum Kidričevo, d.d.6,07,4- 1,4
Elektro Energija, d.o.o.5,45,5- 0,1
HEP Energija d.o.o.4,85,7- 0,9
Holding slovenske elektrarne, d.o.o.4,35,9- 1,9
SIJ Acroni d.o.o.2,62,6+ 0,0
E.ON Ljubljana, d.o.o.1,41,2+ 0,2
Mercator, d.d.1,31,3+ 0,0
Ostali2,42,6- 0,2

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2021

Največji tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu električne energije je v letu 2020 dosegel dobavitelj GEN-I z 20,9 % tržnim deležem. Sledi dobavitelj ECE, ki je največ električne energije končnim odjemalcem prodal v letu 2018, v letu 2020 pa je dosegel 15,5 % tržni delež. Tretji je dobavitelj Energija Plus z 12,8 %. Skupni tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) je leta 2020 znašal 49,2 %, kar je za 1 odstotno točko več kot leta 2019. Stopnja koncentracije na celotnem maloprodajnem trgu v letu 2020 (HHI2020 = 1236) se je v primerjavi z letom 2019 nekoliko povečala (HHI2019 = 1169).

Tržni deleži so se v letu 2020 glede na leto prej najbolj povečali pri GEN-I (+2,9 odstotne točke) in Petrolu (+2,8 odstotne točke), manjše povečanje je evidentirano še pri E3 in E.ON Ljubljana. Zmanjšanje tržnega deleža je evidentirano pri vseh ostalih dobaviteljih, največ tržnega deleža so v letu 2020 izgubili dobavitelji HSE (-1,9 odstotne točke), ECE (-1,8 odstotne točke) in TALUM (-1,4 odstotne točke).

Statistični podatki tržnih deležev na letnem nivoju za celoten maloprodajni trg za obdobje 2007 - 2020 so dostopni v časovni vrsti.

 

Tabela 2: Tržni deleži dobaviteljev električne energije na maloprodajnem trgu -  gospodinjski odjem
DobaviteljiTržni delež 2020 (%)Tržni delež 2019 (%)Sprememba 2020 - 2019 (%)
GEN-I, d.o.o.26,724,6+ 2,1
ECE, d.o.o.15,616,8- 1,2
E3, d.o.o.14,415,4- 1,0
Elektro Energija, d.o.o.13,313,9- 0,6
Energija Plus, d.o.o.13,013,4- 0,4
Petrol d.d.9,88,9+ 0,9
E.ON Ljubljana, d.o.o.4,44,1+ 0,3
Telekom Slovenije, d.d.2,02,2- 0,2
Ostali0,80,7+ 0,1

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2021

Na segmentu gospodinjskega odjema je v letu 2020 največji tržni delež dosegel dobavitelj GEN-I z 26,7 %, ki ohranja vodilni delež od leta 2016. Sledita dobavitelja ECE (15,6 %) in E3 (14,4 %). Skupni tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) je leta 2020 znašal 56,7 %, kar je enako kot leto prej. Za segment gospodinjskega odjema je značilna srednja stopnja koncentracije, saj je indeks HHI vseh dobaviteljev v letu 2020 znašal 1657, kar je nekoliko več kot leto prej (HHI2019 = 1624).

V letu 2020 so glede na leto prej tržni delež povečali dobavitelji GEN-I (+2,1 odstotne točke), Petrol (+0,9 odstotne točke) in E.ON Ljubljana (+0,3 odstotne točke), medtem ko se je ostalim dobaviteljem tržni delež znižal. Največ tržnega deleža so v letu 2020 izgubili dobavitelji ECE, E3 in Elektro Energija.

Statistični podatki tržnih deležev na letnem nivoju za maloprodajni trg gospodinjskega odjema za obdobje 2003 - 2020 so dostopni v časovni vrsti.

 

Tabela 3: Tržni deleži dobaviteljev električne energije na maloprodajnem trgu - negospodinjski odjem
Dobavitelji Tržni delež 2020 (%)Tržni delež 2019 (%)Sprememba 2020 - 2019 (%)
GEN-I, d.o.o.18,715,9+ 2,8
ECE, d.o.o.15,517,4- 1,9
Energija Plus, d.o.o.12,812,7+ 0,1
Petrol d.d.12,28,8+ 3,4
E3, d.o.o.9,79,3+ 0,4
Talum Kidričevo, d.d.8,29,8- 1,6
HEP Energija d.o.o.6,67,6- 1,0
Holding slovenske elektrarne, d.o.o.5,97,9- 2,0
SIJ Acroni d.o.o.3,53,4+ 0,1
Elektro Energija, d.o.o.2,42,9- 0,5
Mercator, d.d.1,81,7+ 0,1
Ostali2,72,6+ 0,1

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2021

Na segmentu negospodinjskega odjema je v letu 2020 največji tržni delež dosegel dobavitelj GEN-I z 18,7 %. Sledi ECE (15,5 %), ki je še leto prej prodal največ energije na tem segmentu trga ter Energija Plus (12,8 %). Skupni tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) je leta 2020 znašal 47,0 %, kar je za 1 odstotno točko več kot leto prej. Na trgu se nadaljuje srednja stopnja koncentracije, saj je indeks HHI vseh dobaviteljev v letu 2020 znašal 1180, kar je malce več kot leto prej (HHI2019 = 1136).

V letu 2020 sta glede na leto prej tržni delež najbolj povečala dobavitelja Petrol (+3,4 odstotne točke) in GEN-I (+2,8 odstotne točke), medtem ko se je tržni delež najbolj zmanjšal pri dobaviteljih HSE, ECE in TALUM.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo


© 2012 - 2021 Portal Energetika