Novica

Tržni deleži in koncentracija na maloprodajnem trgu električne energije v letu 2021

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo, pristojno za energijo, je objavilo statistiko tržnih deležev in koncentracije dobaviteljev na maloprodajnem trgu električne energije v letu 2021. Tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) na celotnem maloprodajnem trgu je znašal 50,0 %, na segmentu gospodinjskega odjema 57,8 %, na segmentu negospodinjskega odjema pa 48,2 %.

Za slovenski maloprodajni trg električne energije je značilna zmerna stopnja koncentracije (1000 ≤ HHI < 1800).

Ministrstvo za infrastrukturo v zvezi z načrtovanjem in spremljanjem izvajanja energetske politike spremlja podatke o prodaji električne energije končnim odjemalcem na maloprodajnem trgu v Sloveniji. Znani so končni podatki za leto 2021, iz katerih so izračunani doseženi tržni deleži za posameznega dobavitelja električne energije in stopnje koncentracije na maloprodajnem trgu.

V preglednicah so za leti 2021 in 2020 prikazani tržni deleži dobaviteljev električne energije končnim odjemalcem na segmentu:

  • celotnega maloprodajnega trga (gospodinjski in negospodinjski odjem),
  • maloprodajnega trga gospodinjskega odjema,
  • maloprodajnega trga negospodinjskega odjema.


 

 

 

 

 

Tabela 1: Tržni deleži dobaviteljev električne energije - celoten maloprodajni trg

Dobavitelji Tržni deleži 2021 (%)Tržni deleži 2020 (%)Sprememba 2021 - 2020 (%)
GEN-I, d.o.o.20,720,9- 0,2
Petrol d.d. Ljubljana14,811,6+ 3,2
ECE, d.o.o.14,515,5- 1,0
Energija Plus, d.o.o.12,312,8- 0,5
E3, d.o.o.11,311,0+ 0,3
Elektro Energija, d.o.o.5,05,4- 0,4
HEP Energija d.o.o.4,84,8- 0,0
Holding slovenske elektrarne, d.o.o.4,54,3+ 0,2
Talum Kidričevo, d.d.4,46,0- 1,6
SIJ Acroni d.o.o.2,72,6+ 0,1
Mercator, d.d.1,21,3- 0,1
E.ON Ljubljana, d.o.o.1,11,4- 0,3
Ostali2,72,4+ 0,3
Indeks CR350,049,2 
Indeks HHI vseh dobaviteljev12591236 

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2022

Največji tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu električne energije je v letu 2021 dosegel dobavitelj GEN-I z 20,7 % tržnim deležem. Na drugo mesto je napredoval dobavitelj PETROL z 14,8 %, tretji pa je ECE z 14,5 % tržnim deležem. Skupni tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) je leta 2021 znašal 50,0 %, kar je za 0,8 odstotne točke več kot leta 2020. Za maloprodajni trg je značilna srednja stopnja tržne koncentracije, saj je indeks HHI v letu 2021 znašal 1259 in se je v primerjavi s stanjem konec leta 2020 nekoliko povečal.

V letu 2021 je najbolj okrepil svoj tržni delež dobavitelj PETROL (povečanje za +3,2 odstotne točke glede na leto 2020), manjše povečanje deleža je evidentirano še pri E3 (+0,3 odstotne točke) in HSE (+0,2 odstotne točke). Ostali dobavitelji so svoje tržne deleže v letu 2021 zmanjšali, razen dobavitelja HEP, ki je ohranil tržni delež iz leta 2020. Največ tržnega deleža sta v letu 2021 izgubila TALUM (-1,6 odstotne točke) in ECE (-1,0 odstotne točke).

Statistični podatki tržnih deležev na letnem nivoju za celoten maloprodajni trg za obdobje 2007 - 2021 so dostopni v časovni vrsti.


Tabela 2: Tržni deleži dobaviteljev električne energije na maloprodajnem trgu -  gospodinjski odjem

DobaviteljiTržni deleži 2021 (%)Tržni deleži 2020 (%)Sprememba 2021 - 2020 (%)
GEN-I, d.o.o.29,426,7+ 2,7
ECE, d.o.o.14,815,6- 0,8
E3, d.o.o.13,614,4- 0,8
Energija Plus, d.o.o.12,713,0- 0,3
Elektro Energija, d.o.o.12,613,3- 0,7
Petrol d.d. Ljubljana10,79,8+ 0,9
E.ON Ljubljana, d.o.o.3,44,4- 1,0
Telekom Slovenije, d.d.1,72,0- 0,3
Ostali1,10,8+ 0,3
Indeks CR357,856,7 
Indeks HHI vseh dobaviteljev17251636 

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2022

Za segment gospodinjskega odjema je značilna dominacija dobavitelja GEN-I, ki ohranja vodilni tržni delež od leta 2016 in je v letu 2021 z največ dobavljene električne energije dosegel 29,4 % tržni delež. Razlika pred ostalimi dobavitelji se povečuje, saj je drugi dobavitelj ECE dosegel pol manjši tržni delež (14,8 %), tretji je E3 s 13,6 %. Skupni tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) je leta 2021 znašal 57,8 %, kar je 1,1 odstotne točke več kot konec leta 2020. Kljub povečevanju stopnje koncentracije (indeks HHI vseh dobaviteljev je leta 2021 znašal 1725) glede na stanje konec leta 2020, segment trga gospodinjskega odjema ostaja v mejah srednje stopnje koncentracije.

Poleg dobavitelja GEN-I, ki je leta 2021 najbolj povečal svoj tržni delež (+2,7 odstotne točke glede na leto 2020), je dobavo energije povečal zgolj še PETROL (+0,9 odstotne točke večji tržni delež), medtem ko so vsi ostali dobavitelji svoje tržne deleže v letu 2021 glede na leto 2020 zmanjšali. Največ tržnega deleža so leta 2021 glede na stanje konec leta 2020 izgubili dobavitelji E.ON Ljubljana, ECE in E3.

Statistični podatki tržnih deležev na letnem nivoju za maloprodajni trg gospodinjskega odjema za obdobje 2003 - 2021 so dostopni v časovni vrsti.


Tabela 3: Tržni deleži dobaviteljev električne energije na maloprodajnem trgu - negospodinjski odjem

Dobavitelji Tržni deleži 2021 (%)Tržni deleži 2020 (%)Sprememba 2021 - 2020 (%)
GEN-I, d.o.o.17,418,7- 1,3
Petrol d.d. Ljubljana16,312,2+ 4,1
ECE, d.o.o.14,515,5- 1,0
Energija Plus, d.o.o.12,212,8- 0,6
E3, d.o.o.10,59,7+ 0,8
HEP Energija d.o.o.6,66,6+ 0,0
Holding slovenske elektrarne, d.o.o.6,15,9+ 0,2
Talum Kidričevo, d.d.6,08,2- 2,2
SIJ Acroni d.o.o.3,83,5+ 0,3
Elektro Energija, d.o.o.2,22,4- 0,2
Mercator, d.d.1,61,8- 0,2
Ostali2,82,7+ 0,1
Indeks CR348,247,0 
Indeks HHI vseh dobaviteljev11931180 

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2022

Na segmentu negospodinjskega odjema je v letu 2021 ohranil največji tržni delež dobavitelj GEN-I z 17,4 %. Sledita PETROL (16,3 %) ter ECE (14,5 %). Skupni tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) je leta 2021 znašal 48,2 %, kar je za 1,2 odstotne točke več kot leta 2020. Na trgu se v letu 2021 nadaljuje srednja stopnja koncentracije, saj je indeks HHI vseh dobaviteljev znašal 1193, kar je podobno kot v letu 2020.

V letu 2021 je najbolj povečal svoj tržni delež dobavitelj PETROL (+4,1 odstotne točke več kot v letu 2020), sledijo E3 (+0,8 odstotne točke), SIJ ACRONI (+0,2 odstotne točke) in HSE (+0,2 odstotne točke). Vsi ostali dobavitelji (razen HEP) so svoje tržne deleže v letu 2021 zmanjšali. Tržni delež se je leta 2021 glede na leto 2020 najbolj zmanjšal pri dobaviteljih TALUM (-2,2 odstotne točke), GEN-I (-1,3 odstotne točke) in ECE (-1,0 odstotne točke).

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo


© 2012 - 2022 Portal Energetika