Novica

Tržni deleži in koncentracija na maloprodajnem trgu električne energije v prvi polovici leta 2021

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo, pristojno za energijo, je objavilo statistiko tržnih deležev in koncentracije dobaviteljev na maloprodajnem trgu električne energije v prvi polovici leta 2021. Največji tržni delež na maloprodajnem trgu električne energije je dosegel dobavitelj GEN-I s petino vse dobavljene električne energije končnim odjemalcem na trgu. Indeks stopnje koncentracije treh največjih dobaviteljev (CR3) na celotnem maloprodajnem trgu je znašal 49,5 %, na segmentu gospodinjskega odjema 57,3 %, na segmentu negospodinjskega odjema pa 47,4 %.

Za slovenski maloprodajni trg električne energije je značilna zmerna stopnja koncentracije (1000 ≤ HHI < 1800).

Ministrstvo za infrastrukturo v zvezi z načrtovanjem in spremljanjem izvajanja energetske politike spremlja podatke o prodaji električne energije končnim odjemalcem na maloprodajnem trgu v Sloveniji. Znani so podatki za prvo polovico leta 2021, iz katerih so izračunani doseženi tržni deleži za posameznega dobavitelja električne energije in stopnje koncentracije na maloprodajnem trgu.

V preglednicah so za obdobje prve polovice leta 2021 (H1-2021) in celotno leto 2020 prikazani tržni deleži dobaviteljev električne energije končnim odjemalcem na segmentu:

  • celotnega maloprodajnega trga (gospodinjski in negospodinjski odjem),
  • maloprodajnega trga gospodinjskega odjema,
  • maloprodajnega trga negospodinjskega odjema.


 

Tabela 1: Tržni deleži dobaviteljev električne energije - celoten maloprodajni trg

Dobavitelji Tržni deleži H1-2021 (%) Tržni deleži 2020 (%) Sprememba H1-2021 - 2020 (%)
GEN-I, d.o.o. 20,5 20,9 - 0,4
Petrol d.d. Ljubljana 14,5 11,6 + 2,9
ECE, d.o.o. 14,5 15,5 - 1,0
Energija Plus, d.o.o. 12,5 12,8 - 0,3
E3, d.o.o. 11,3 11,0 + 0,3
Elektro Energija, d.o.o. 5,1 5,4 - 0,3
HEP Energija d.o.o. 4,7 4,8 - 0,1
Talum Kidričevo, d.d. 4,6 6,0 - 1,4
Holding slovenske elektrarne, d.o.o. 4,4 4,3 + 0,1
SIJ Acroni d.o.o. 2,8 2,6 + 0,2
E.ON Ljubljana, d.o.o. 1,2 1,4 - 0,2
Mercator, d.d. 1,2 1,3 - 0,1
Ostali 2,7 2,4 + 0,3
Indeks CR3 49,5 49,2  
       
Indeks HHI vseh dobaviteljev 1246 1236  

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2021

Največji tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu električne energije je po polovici leta 2021 dosegel dobavitelj GEN-I z 20,5 % tržnim deležem. Na drugo mesto je napredoval dobavitelj PETROL z 14,5 %, tretji pa je ECE z 14,5 % tržnim deležem. Skupni tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) je po polovici leta 2021 znašal 49,5 %, kar je za 0,3 odstotne točke več kot leta 2020. Za maloprodajni trg je značilna srednja stopnja tržne koncentracije, saj je indeks HHI v prvi polovici leta 2021 znašal 1246 in se je v primerjavi s stanjem konec leta 2020 nekoliko povečal.

Po polovici leta 2021 je najbolj povečal svoj tržni delež dobavitelj PETROL (+2,9 odstotne točke), manjše povečanje deleža je evidentirano še pri E3 (+0,3 odstotne točke) in SIJ ACRONI (+0,2 odstotne točke). Ostali dobavitelji so svoje tržne deleže zmanjšali. Največ tržnega deleža sta v prvi polovici leta 2021 izgubila TALUM (-1,4 odstotne točke) in ECE (-1,0 odstotne točke).


Tabela 2: Tržni deleži dobaviteljev električne energije na maloprodajnem trgu -  gospodinjski odjem

Dobavitelji Tržni deleži H1-2021 (%) Tržni deleži 2020 (%) Sprememba H1-2021 - 2020 (%)
GEN-I, d.o.o. 29,1 26,7 + 2,4
ECE, d.o.o. 14,6 15,6 - 1,0
E3, d.o.o. 13,6 14,4 - 0,8
Energija Plus, d.o.o. 12,7 13,0 - 0,3
Elektro Energija, d.o.o. 12,7 13,3 - 0,6
Petrol d.d. Ljubljana 10,9 9,8 + 1,1
E.ON Ljubljana, d.o.o. 3,6 4,4 - 0,8
Telekom Slovenije, d.d. 1,8 2,0 - 0,2
Ostali 1,0 0,8 + 0,2
Indeks CR3 57,3 56,7  
       
Indeks HHI vseh dobaviteljev 1707 1636  

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2021

Za segment gospodinjskega odjema je značilna dominacija dobavitelja GEN-I, ki ohranja vodilni tržni delež od leta 2016 in je po polovici leta 2021 z največ dobavljene energije dosegel 29,1 % tržni delež. Razlika pred ostalimi dobavitelji se povečuje, saj je drugi dobavitelj ECE dosegel pol manjši tržni delež (14,6 %), tretji je E3 s 13,6 %. Skupni tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) je po polovici leta 2021 znašal 57,3 %, kar je 0,6 odstotne točke več kot konec leta 2020. Kljub povečevanju stopnje koncentracije (indeks HHI vseh dobaviteljev v prvi polovici leta 2021 znašal 1707) glede na stanje konec leta 2020, segment trga gospodinjskega odjema ostaja v mejah srednje stopnje koncentracije.

Poleg dobavitelja GEN-I, ki je po polovici leta 2021 najbolj povečal svoj tržni delež (+2,4 odstotne točke), je dobavo energije povečal zgolj še PETROL (+1,1 odstotne točke), medtem ko so vsi ostali dobavitelji svoje tržne deleže zmanjšali. Največ tržnega deleža so v prvi polovici leta 2021 glede na stanje konec leta 2020 izgubili dobavitelji ECE, E3 in E.ON Ljubljana.


Tabela 3: Tržni deleži dobaviteljev električne energije na maloprodajnem trgu - negospodinjski odjem

Dobavitelji Tržni deleži H1-2021 (%) Tržni deleži 2020 (%) Sprememba H1-2021 - 2020 (%)
GEN-I, d.o.o. 17,1 18,7 - 1,6
Petrol d.d. Ljubljana 15,9 12,2 + 3,7
ECE, d.o.o. 14,4 15,5 - 1,1
Energija Plus, d.o.o. 12,4 12,8 - 0,4
E3, d.o.o. 10,4 9,7 + 0,7
HEP Energija d.o.o. 6,6 6,6 + 0,0
Talum Kidričevo, d.d. 6,4 8,2 - 1,8
Holding slovenske elektrarne, d.o.o. 6,2 5,9 + 0,3
SIJ Acroni d.o.o. 3,9 3,5 + 0,4
Elektro Energija, d.o.o. 2,2 2,4 - 0,2
Mercator, d.d. 1,6 1,8 - 0,2
Ostali 2,9 2,7 + 0,2
Indeks CR3 47,4 47,0  
       
Indeks HHI vseh dobaviteljev 1179 1180  

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 2021

Na segmentu negospodinjskega odjema je v prvi polovici 2021 ohranil največji tržni delež dobavitelj GEN-I z 17,1 %. Sledita PETROL (15,9 %) ter ECE (14,4 %). Skupni tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) je  po polovici leta 2021 znašal 47,4 %, kar je za 0,4 odstotne točke več kot leta 2020. Na trgu se v letu 2021 nadaljuje srednja stopnja koncentracije, saj je indeks HHI vseh dobaviteljev znašal 1179, kar je podobno kot v letu 2020.

Po polovici leta 2021 je najbolj povečal svoj tržni delež dobavitelj PETROL (+3,7 odstotne točke), sledijo E3 (+0,7 odstotne točke), SIJ ACRONI (+0,4 odstotne točke) in HSE (+0,3 odstotne točke). Ostali dobavitelji so svoje tržne deleže zmanjšali. Tržni delež v prvi polovici leta 2021 se je najbolj zmanjšal pri dobaviteljih TALUM (-1,8 odstotne točke), GEN-I (-1,6 odstotne točke) in ECE (-1,1 odstotne točke).

Historični podatki tržnih deležev na letnem nivoju za celoten maloprodajni trg (za obdobje 2007- 2020) in segment trga gospodinjskega odjema (za obdobje 2003 - 2020) so dostopni v statističnih časovnih vrstah.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo


© 2012 - 2024 Portal Energetika