Novica

Učinkovitejše umeščanje prostorskih ureditev v območjih Natura

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na seji 13. junija 2013 sprejela sklep, s katerim nalaga pripravo ukrepov, ki bodo odpravili oz. zmanjšali ovire pri učinkovitejšem umeščanju prostorskih ureditev v območjih Natura in vzdrževanju obstoječe javne infrastrukture.

Do konca leta 2015 se predvideva dokončno zaprtje jam Dol, Hrastnik, Ojstro in tudi jame Trbovlje.

Vlada RS nalaga Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (MKO) in Ministrstvu za infrastrukturo in prostor (MzIP), da v sodelovanju z ostalimi resorji pripravita ukrepe, ki bodo odpravili oz. zmanjšali ovire pri učinkovitejšem umeščanju prostorskih ureditev v območjih Natura in vzdrževanju obstoječe javne infrastrukture.

 

Med MKO in MzIP so potekala usklajevanja za področji prometne infrastrukture in urejanja prostora zaradi širitve območij Natura 2000 glede na obstoječe in načrtovane razvojne projekte, uvrščene v državni proračun oz. razvojne programe RS. Sklep je bil sprejet ob obravnavi predloga Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000).


© 2012 - 2024 Portal Energetika